Rzecznik prasowa Polskiej Grupy Energetycznej Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) SA Iwona Paziak poinformowała w przesłanym PAP we wtorek komunikacie, że betonowanie płyty fundamentowej budynku kotłowni nr 5 potrwa pięć dni. W tym czasie warstwą betonu o grubości 3,8 metra wypełniona zostanie płyta fundamentowa o wymiarach 78 na 83 metry. „Produkcja i dostawa mieszanki betonowej realizowana będzie jednocześnie przez sześć wytwórni betoniarskich” – dodała.

Jak wynika z komunikatu betonowa mieszanka będzie dostarczana na plac budowy non stop, a do obsługi betonowania wykorzystanych zostanie 54 betonomieszarek. Z kolei po zakończeniu betonowania, za pomocą specjalnych sond, ma być przeprowadzony monitoring temperatury betonu, co posłuży do podjęcia decyzji o sposobie jego pielęgnacji.

Dwa nowe bloki na węgiel kamienny o mocy 1800 MW, powstające w Elektrowni Opole, to inwestycja warta ponad 11,5 mld zł. Wybudują je razem konsorcjum firm Rafako SA, Polimex-Mostostal SA i Mostostal Warszawa SA oraz firma Alstom Power Sp. z o.o. Polecenie rozpoczęcia robót PGE wydała 31 stycznia 2014 roku.

Jak mówił we wcześniejszej rozmowie z PAP dyrektor budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole z ramienia Polimexu Mostostal Zbigniew Wiegner rok 2015 będzie czasem najintensywniejszych prac budowlanych przy rozbudowie Elektrowni Opole.

Betonowanie płyt fundamentowych obydwu maszynowni odbyło się już w lutym. Na każdą z tych płyt zużytych zostało ok. 12 tys. metrów sześciennych betonu, a prace przy betonowaniu odbywały się przez kilka kolejnych dni także przez całą dobę. Wiegner mówił, że betonowania fundamentów obydwu kotłowni mają się odbyć do sierpnia. "To będą jedne z największych tego typu robót w Europie w tym czasie" - dodał.

Do końca roku w ramach prowadzonej w Elektrowni Opole inwestycji mają być też gotowe - w stanie surowym – np. żelbetowe budynki obydwu maszynowni. Latem mają się też rozpocząć montaże konstrukcji stalowych maszynowni i pompowni. "W końcu roku powinniśmy też już widzieć przeważającą część pierwszej z chłodni kominowych - największych obiektów powstających na tutejszej budowie" - podawał szef budowy.

Do końca 2015 roku powinny być też położone rury wody chłodzącej - olbrzymie, o średnicy 3,4 metra, wykonane z tworzyw sztucznych elementy podziemne budowli. Wykonane mają być także elementy żelbetowe pompowni wody chłodzącej i rozpoczęte kolejne obiekty tzw. budynków elektrycznych, czyli np. głównej rozdzielni i mniejszych budynków z urządzeniami elektrycznymi obsługującymi kotły i elektrofiltry.

Dwa budowane w Elektrowni Opole bloki energetyczne opalane będą węglem kamiennym. Rocznie zużyją ok. 4 mln ton węgla pochodzącego z Górnego Śląska.

W pierwszym roku inwestycji odbywały się głównie prace ziemne. Rok 2015 ma być czasem intensywnych prac budowlanych. W 2016 roku podczas rozbudowy dominować mają prace montażowe - m.in. maszynowni, kotłowni, części ciśnieniowej kotła, czy części technologicznej wszystkich urządzeń. Zgodnie z kontraktem przekazanie do eksploatacji bloku numer 5 nastąpić ma w drugiej połowie 2018 r., a bloku numer 6 na początku 2019 r. (PAP)