Amnestia zostanie ogłoszona z okazji 20. rocznicy uchwalenia konstytucji, która przypada 12 grudnia.

Według agencji Interfax amnestia prawdopodobnie nie obejmie krytyka Kremla, byłego prezesa koncernu naftowego Jukos Michaiła Chodorkowskiego i jego partnera biznesowego Płatona Lebiediewa, podobnie jak większości opozycjonistów aresztowanych w maju 2012 roku podczas demonstracji na placu Bołotnym w Moskwie przeciwko powrotowi Putina na Kreml.(PAP)