Prace rozpoczęły się wiosną 2012 r. Do końca ub. roku zrealizowano 75 proc. robót przewidzianych w ramach inwestycji - poinformował w środę dziennikarzy dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji (MZDiK) w Radomiu Kamil Tkaczyk.

Budowa nowej trasy ma na celu skierowanie na obwodnicę ruchu samochodów ciężarowych z drogi krajowej nr 7 (Kraków - Radom - Warszawa) oraz z trasy Dorohusk - Lublin - Radom - Piotrków Trybunalski.

W najbliższych miesiącach będzie wykonywane połączenie obwodnicy z krajową „siódemką”. W tym celu tymczasowo zostanie przeniesiony ruch z trasy krajowej na jezdnię przy nowo wybudowanym rondzie.

Do tej pory w ramach inwestycji wykonano wszystkie cztery zaplanowane obiekty mostowe. Jeden z nich, przy ul. Wyścigowej, został już dopuszczony do użytkowania. Drugi, u zbiegu ulic Wiejskiej i Godowskiej, zostanie dopuszczony do ruchu na przełomie marca i kwietnia. Przy dwóch pozostałych prowadzone są prace wykończeniowe.

Łączna długość projektowanej trasy wynosi 13,5 km. Powstać ma 10 km dwujezdniowej drogi - w obrębie Radomia i 3,5 km jednojezdniowej trasy - na terenie sąsiedniej gminy Kowala. Dotychczas wybudowano ponad połowę zaprojektowanych jezdni.

Inwestycja obejmuje także budowę kładki dla pieszych, przejść dla zwierząt, a także przejazdów gospodarczych, przepustów, zbiornika wodno-retencyjnego oraz wodno-odparowującego.

Wzdłuż obwodnicy powstaną chodniki, ścieżki rowerowe oraz ekrany akustyczne. Przy okazji powstawania trasy zostanie przebudowana istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna, sieć gazowa oraz linie energetyczne. Powstanie także m.in. kanalizacja deszczowa i nowe oświetlenie.

Roboty prowadzi konsorcjum, którego liderem jest kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart. Budowa ma kosztować 154 mln zł. Jednak – jak zastrzegł dyr. MZDiK - łączny koszt inwestycji, wraz z poprzedzającymi ją wykupami gruntów, wyniesie ponad 200 mln zł.

Przeszło 71 mln zł przyznał na realizację inwestycji zarząd woj. mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Kolejne 30 mln zł stanowi subwencja drogowa z budżetu państwa. Resztę pieniędzy musi dołożyć miasto.

Inwestycja ma być zakończona do końca sierpnia 2014 r. Pozwoli na połączenie miasta z przyszłymi drogami ekspresowymi S-7 i S-12. (PAP)