"Ministerstwo Środowiska jeszcze w lutym opublikuje projekt ustawy z podatkiem od wydobycia węglowodorów" - powiedział Woźniak.

"Nie będzie w nim zmian wobec tego, co zostało przyjęte w ubiegłym roku w założeniach" - dodał.

Rząd przyjął w październiku założenia do ustawy o wydobyciu węglowodorów. Planowane obciążenia z tytułu wszystkich podatków i opłat pobieranych od spółek branży wydobywczej wyniosą ok. 40 proc. ich zysków brutto.

Założenia przewidują wprowadzenie podatku od wartości wydobytego surowca: 5 proc. dla gazu i 10 proc. dla ropy naftowej. Zaplanowano również specjalny podatek węglowodorowy w wysokości 25 proc. od nadwyżki przychodów nad wydatkami. Zyski z podatków i opłat zasilą budżety państwa i samorządów terytorialnych.