Jak poinformowała w czwartek rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Oczoś, wstępna lista rankingowa obejmuje 83 wnioski. „Z tej liczby 27 wniosków dotyczy dróg powiatowych i 56 dróg gminnych. Łącznie przebudowanych zostanie 103 km dróg lokalnych” - dodała.
Oczoś zaznaczyła, że region otrzymał z budżetu państwa na zadania w ramach NPPDL ponad 31,1 mln zł.

Aby wykorzystać wszystkie przyznane województwu pieniądze, potrzebne były dwa nabory. W pierwszym, który odbył się we wrześniu ub.r., do wojewody wpłynęło 70 wniosków na łączną sumę ponad 26,1 mln zł. To mniej niż województwo otrzymało, dlatego ogłoszony został dodatkowy nabór.

„W jego ramach wpłynęło 25 nowych wniosków. Pozytywnie ocenionych zostało 20 z nich. Pozostałe pięć odrzucono, ponieważ nie spełniały wymogów formalnych” - dodała Oczoś.

Pieniądze z NPPDL mogą być przeznaczone na budowę lub remont drogi, z wyłączeniem prac związanych z infrastrukturą techniczną, taką jak sieci sanitarne i wodociągowe.

Do tej pory na Podkarpaciu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przebudowano łącznie 704 km dróg. Z budżetu państwa na dofinansowanie tych inwestycji przeznaczono 188,5 mln zł.

W ubiegłym roku rozpoczął się nowy etap tzw. "schetynówek". Zakłada się, że w całym kraju druga edycja programu pozwoli na przebudowę, budowę oraz remont nieco ponad 13 tys. km dróg lokalnych do końca 2015 roku.