Prezydent Przemyśla Robert Choma powiedział, że powstanie drugiej części obwodnicy to przedsięwzięcie strategiczne nie tylko dla miasta, ale i całego województwa. „Szczególnie w świetle decyzji władz ukraińskich i polskich o budowie nowego przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy zrozumieli znaczenie realizacji tej inwestycji i wspierali nas na każdym etapie starań o powstanie tej drogi” - dodał.

Budowa ok. 4-kilometrowego odcinka obwodnicy, która połączy drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885, ruszy jeszcze w tym roku i powinna zakończyć się w połowie 2015 r. Trasa przedłuży oddaną do użytku w listopadzie ub.r. wschodnią część obwodnicy miasta.

Powstanie kolejnej części obwodnicy to dalsze odciążenie ruchu w centrum Przemyśla, a także lepsza dostępność komunikacyjna terenów przemysłowych i inwestycyjnych miasta, bowiem obwodnica dotrze w pobliże przemyskiej podstrefy ekonomicznej.

Obwodnica przebiegać będzie po wschodniej stronie miasta, przez dzielnice Bakończyce Dolne i Sielec. Początek drogi znajdować się będzie na drodze krajowej nr 28 na ul. Lwowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty. Następnie trasa prowadzona jest początkowo śladem tej ulicy i przecina ulice: Topolową, Sielecką, Młynarską, linie kolejową nr 102 Przemyśl - Malhowice, ul. Rolniczą i łączy się z ulicą J. Słowackiego w pobliżu jej skrzyżowania z ul. Dojazdową. Długość tego odcinka - według projektu - wynosi 3,9 km.

W ramach budowy obwodnicy powstanie także odcinek ul. J. Słowackiego (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 885) - od włączenia projektowanej obwodnicy do skrzyżowania z ul. Obozową i ul. Herburtów. Długość tego odcinka to ponad 567 m.

W przetargu na budowę obwodnicy wpłynęło w sumie sześć ofert. Wszystkie były niższe niż zakładane przez miasto w wysokości ponad 142 mln zł koszty tej inwestycji. Oferta POL-AQUA była najniższa. Najdroższą ofertę złożyła czeska spółka OHL ŽS, która chciała wykonać inwestycję za ponad 133 mln zł. Jedynym kryterium wyboru była cena.