Na początku września olsztyński MPEC unieważnił postępowanie na wybór firmy, która zaprojektuje i wybuduje nową elektrociepłownię opalaną paliwem wytwarzanym z odpadów komunalnych. Wpłynęła w nim jedna oferta od koreańskiej firmy POSCO, która zaproponowała ofertę dużo przewyższającą kwotę, jaką MPEC chciał wydać na ten cel. Koreańczycy zaproponowali 1,6 mld zł, a MPEC mógł na to przeznaczyć 800 mln zł.

Jak podał Radosław Leszczyński z działu handlowego i marketingu MPEC w Olsztynie, mimo unieważnienia postępowania Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej nie rezygnuje z planów poszukiwania inwestora.

"Wybudowanie nowego źródła ciepła w Olsztynie, które uzupełni moce wytwórcze systemu po wycofaniu się koncernu Michelin z realizacji dostaw ciepła na potrzeby komunalne, jest koniecznością, aby zabezpieczyć mieszkańców Olsztyna w ciepło. Drugim, niezbędnym elementem projektu jest zagospodarowanie frakcji energetycznej wytwarzanej z odpadów komunalnych przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie oraz pozostałe zakłady na terenie województwa warmińsko-mazurskiego"- podał Leszczyński.

Dlatego - jak tłumaczył - zarząd MPEC podjął kroki zmierzające do najszybszego wszczęcia nowego przetargu na wybór wykonawcy. "Aby jednak uzyskać możliwie najkorzystniejsze oferty, które będziemy w stanie zaakceptować, postanowiliśmy powtórnie przeanalizować nasze podejście do modelu organizacyjnego przedsięwzięcia, tak aby dostosować je do obecnych uwarunkowań rynkowych. Jeszcze przed wszczęciem formalnej procedury przetargowej, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie dialogu technicznego" - wyjaśnił.

Po ogłoszeniu informacji o wszczęciu dialogu technicznego, do MPEC wpłynęły 32 zgłoszenia od różnych podmiotów.

"Aktualnie dialog prowadzony jest w formie indywidualnych spotkań z uczestnikami dialogu według jednolitego scenariusza. Zakładamy, że do dnia 16 października zostanie zakończona pierwsza runda spotkań, po czym wszystkie podmioty, które zgłosiły się do dialogu planujemy zaprosić do udziału w drugiej rundzie spotkań. Zakończenie dialogu technicznego nastąpi z końcem października, po czym przystąpimy do prac nad dokumentacją przetargową, aby jeszcze w bieżącym roku ogłosić postępowanie przetargowe" - podkreślił Leszczyński. (PAP)

autor: Agnieszka Libudzka