Spór pomiędzy prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem i marszałkiem województwa dolnośląskiego Rafałem Jurkowlańcem dotyczy interpretacji zapisów porozumienia w sprawie dofinansowania budowy pierwszego odcinka obwodnicy miasta. Porozumienie to zawarli w 2009 roku Dutkiewicz i ówczesny marszałek Marek Łapiński.

„Nie doszliśmy do porozumienia w sprawie dofinansowania inwestycji i treści porozumienia z 2009 r. My stoimy twardo na stanowisku, że to było porozumienie, z którego jasno wynika, że samorząd Wrocławia dofinansuje budowę Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. (...) Obwodnica jest gotowa. Chcielibyśmy teraz otrzymać wsparcie finansowe” - mówił marszałek województwa dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec.

Według Dutkiewicza list intencyjny był warunkowany dwoma punktami: obiecywał dofinansowanie „do 50 mln zł” oraz mówił, że w chwili rozpoczęcia inwestycji „zostanie podpisana odrębna umowa”. „Przetargi przyniosły niższą kwotę. (…) Nikt nie przystąpił do negocjacji umów, które miałyby gwarantować (dofinansowanie – przyp. PAP). List po prostu umarł, dzięki temu, że budujemy taniej” - mówił prezydent.

Z kolei Jurkowlaniec wyjaśnił, że w porozumieniu nie ma żadnego zapisu, że kwota przetargu miałaby być warunkowana dofinansowaniem inwestycji. „Nigdzie nie było to zawarte ani pisemnie, ani ustnie” - mówił Jurkowlaniec.

Chodzi o trasę, która została oddana do użytku 15 lutego 2013 r. Wtedy to otwarto pierwszy odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, łączący podwrocławskie miejscowości: Łany i Siechnice. Cała 38-kilometrowa trasa będzie gotowa w 2017 r. Dzięki inwestycji z Łanów do Siechnic można nie tylko przejechać drogą trzykrotnie krótszą niż do tej pory, ale i uniknąć przejazdu przez cały Wrocław.

Budowa ponad 8-kilometrowego odcinka obwodnicy kosztowała przeszło 346 mln zł. Inwestycja została sfinansowana z budżetu województwa dolnośląskiego i środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013. Wsparcie unijne wyniosło ponad 162 mln zł.

Budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia Bielany-Łany-Długołęka, która ma połączyć autostradę A-4 z drogą ekspresową S-8, podzielona została na cztery etapy. W 2014 r. ma zostać otwarty drugi odcinek łączący Siechnice i Żerniki Wrocławskie. Prace na tym odcinku ruszyły na przełomie sierpnia i września 2012 r., ich koszt to blisko 115 mln zł. (PAP)

umw/ dym/ gma/