Jak podało ministerstwo, plany będą obowiązywały w latach 2012-2021. "Zgodnie z decyzją ministra środowiska, plany te potwierdzają, że pozyskanie drewna zostanie utrzymane na zmniejszonym, minimalnym poziomie 47 tys. m sześc. na rok. Dodatkowo, pod pełną ochroną pozostają wszystkie drzewa, których wiek przekracza 100 lat" - wyjaśniono na stronie internetowej resortu.

Jak zapewnił cytowany przez ministerstwo Główny Konserwator Przyrody Janusz Zaleski, plany dla nadleśnictw Puszczy Białowieskiej "zapewniają właściwą ochronę siedlisk, gatunków i procesów przyrodniczych".

Plany zawierają opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Na potrzeby dokumentacji wykonano inwentaryzację przyrodniczo-leśną i zidentyfikowano obszary szczególnie chronione.

"Na tej podstawie zaplanowane zostały zabiegi pielęgnacyjno-ochronne, które zapewniają zachowanie trwałości tego cennego ekosystemu. Lasy na siedliskach silnie uwilgotnionych oraz drzewostany 100-letnie i starsze zostały wyłączone z cięć odnowieniowych" - dodał resort.

Wielkość pozyskania drewna na poziomie 47 tys. m sześc. na rok w nadleśnictwach: Białowieża, Browsk, Hajnówka jest kontynuacją działań ministra środowiska zmierzających do ograniczenia gospodarowania w Puszczy Białowieskiej, podjętych m.in. w ramach programu na rzecz ochrony i rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej "Trzymaj z Puszczą!". Jak zapewnił resort plany urządzenia lasu są spójne z zadaniami dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska.

Ministerstwo przypomniało, że w samej Puszczy, we współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym, powstanie nowoczesne centrum tworzenia i realizacji wieloletnich programów dla rozwoju Puszczy i dla jej mieszkańców. Jego zadaniem będzie określenie konkretnych potrzeb mieszkańców i instytucji, na tej podstawie opracowywanie projektów i pozyskiwanie środków na ich realizację.

Wartość działań na terenie gmin Puszczy Białowieskiej opiewa na ponad 17 mln złotych. Obejmują one m.in. modernizację dróg, budowę ścieżek edukacyjnych i infrastruktury turystycznej, np. takiej jak wieże obserwacyjne. (PAP)