Z budżetu ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczono na ten cel prawie 600 milionów złotych, z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego - ok. 350 milionów, a z programu Infrastruktura i Środowisko - ok 530 milionów zł.

"Łatwo te kwoty podsumować i zobaczyć, że w ciągu ostatnich (...) lat mieliśmy absolutnie rekordowe nakłady na zabytki, pochodzące z puli środków finansowych, będących w dyspozycji ministerstwa kultury" - ocenił minister na konferencji prasowej w Warszawie.

Działania współfinansowane przez resort kultury to m.in. remonty dachów, izolacji, zabezpieczeń konstrukcyjnych, konserwacja elewacji, zabezpieczeń antywłamaniowych i przeciwpożarowych oraz konserwacja zabytków ruchomych.

Szef resortu kultury zwrócił uwagę, że dofinansowanie prac konserwatorskich dotyczyło wszelkiego rodzaju zabytków. "Finansowaliśmy prace przy budynkach o bardzo różnych konstrukcjach i różne ich rodzaje, w tym gmachy świeckie, ale też - sakralne, a więc zamki, mury obronne, twierdze, cerkwie i kościoły. Ilość obiektów sakralnych objętych opieką jest, mniej więcej, taka sama jak różnego rodzaju obiektów świeckich" - wyjaśnił minister.

Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w MKiDN Jacek Dąbrowski zauważył, że dzięki szybkiemu i sprawnemu systemowi dotacji, resort ma możliwość działania w trybie interwencyjnym, w sytuacjach gdy zabytki dotykają jakieś katastrofy - pożar lub katastrofa budowlana.

Jak wyjaśnił Dąbrowski, w takich sytuacjach resort działa w trybie wieloletnim. "Przez kilka lat udzielamy wsparcia finansowego na intensywne, kompleksowe prace konserwatorskie" - tłumaczył Dąbrowski.

Jako przykład podał pożar kościoła św. Katarzyny w Gdańsku w 2006 roku. "Doszczętnie zniszczył cały gmach kościoła, zniszczone zostały wnętrza, konstrukcja wieży. W latach 2007-13, dzięki udzieleniu prawie siedmiu milionów złotych, udało się przywrócić obiekt do właściwego stanu technicznego, poddając go pracom remontowym i konserwatorskim" - ocenił.

Z kolei na realizację prac konserwatorskich po pożarze kościoła i klasztoru oo. Bernardynów w Alwernii przeznaczono prawie 4 mln zł (lata 2011-13).
Celem ministerialnego systemu dotacji jest dofinansowanie kompleksowych prac konserwatorskich oraz tych, które zabezpieczają zabytkowe obiekty. Chodzi głównie o wyposażanie drewnianych obiektów zabytkowych w systemy sygnalizacji pożaru, a w szczególnych przypadkach - w systemy gaśnicze (kościoły i cerkwie wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO).

Zabytki objęte dofinansowaniem ze środków MKiDN na prace konserwatorskie to m.in. cerkwie w Radrużu i Powroźniku, dawny kościół ewangelicki (obecnie cerkiew prawosławna) w Lidzbarku Warmińskim, twierdza Wisłoujście w Gdańsku, twierdza Srebrna Góra. Dofinansowano także m.in. renowację i adaptację piwnic Starego Miasta Warszawy, renowację wieży głównej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, dziedzińca zewnętrznego na Wawelu, rewaloryzację Zespołu Opactwa Cystersów w Krzeszowie.