O pieniądze mogą się starać fundacje, stowarzyszenia oraz mikroprzedsiębiorcy lub osoby, które dopiero planują rozpocząć działalność gospodarczą na terenie powiatu hajnowskiego. Chodzi o gminy: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narew, Narewka oraz Kleszczele.


Główny cel programu to wsparcie lokalnej społeczności poprzez rozwój przedsiębiorczości na terenie puszczańskich samorządów. Chodzi o to, by lokalna społeczność mogła pozyskiwać dochody z nowych źródeł, nie tylko z tradycyjnie związanych z obecnością Puszczy Białowieskiej.

Pieniądze pochodzą z Fundacji "Europejski Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej" w ramach programu "Razem możemy więcej". Program mikrodotacji prowadzi Centrum Wdrażania Projektów, które działa przy Białowieskim Parku Narodowym. Wnioski można składać od 12 sierpnia do 23 września.

Organizacja pozarządowa może maksymalnie dostać 10 tys. zł dotacji, osoba prowadząca działalność gospodarczą natomiast 20 tysięcy złotych. Dla organizacji przeznaczono pulę 50 tys. zł, 350 tys. zł wesprze mikroprzedsiębiorców - poinformował PAP Mateusz Szymura z Białowieskiego Parku Narodowego.

Fundacje lub stowarzyszenia mogą np. zdobyć środki na przedsięwzięcia związane z kulturą i oświatą, służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego, zwyczajów i tradycji. Wsparte też mogą być projekty służące wyrównywaniu szans edukacyjnych czy też zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu wśród osób dorosłych, dotyczące rehabilitacji niepełnosprawnych, ochronie i promocji zdrowia. Za pozyskane środki można np. kupić stroje na potrzeby zespołu artystycznego, wyremontować amfiteatr, oznakować ścieżki dydaktyczne.

Mikroprzedsiębiorcy natomiast mogą otrzymać dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem - zwłaszcza dla ludzi młodych -, na ekobiznes, usługi z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, czy z zakresu ochrony środowiska.

Wnioski będzie oceniać kilkuosobowa komisja. Największe szanse na wsparcie będą miały pomysły łączące rozwój regionu, lokalnej przedsiębiorczości w oparciu o ochronę przyrody.

Program mikrodotacji ma być kontynuowany jesienią. Planowane są łącznie trzy nabory wniosków. Szymura podkreśla, że chodzi o to, by takie działania miały długofalowy, a nie jednorazowy charakter. Dlatego w przyszłości będą poszukiwane nowe źródła finansowania podobnych przedsięwzięć.