Rząd chce po wakacjach wprowadzić "ustawę o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów". Projekt czeka na rozpatrzenie przez Radę Ministrów.

"Wprowadzimy go w lipcu, najpóźniej w październiku, jeżeli coś się nie powiedzie" - poinformował Kazimierz Smoliński. Dodał, że "rząd chce, aby projekt wszedł w życie na początku kwartału".

Celem projektu jest "ustawowe przekształcenie udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych budynkami wielolokalowymi na cele mieszkaniowe, we współwłasność gruntu na rzecz właścicieli lokali położonych w tych budynkach" - napisał w uzasadnieniu Kazimierz Smoliński. Dodał, że "regulacją zostaną objęte tylko grunty, na których cel mieszkaniowy jest przeważający, czyli grunty zabudowane budynkami, w których lokale mieszkalne stanowią co najmniej połowę wszystkich lokali".

Obecnie "do przekształcenia udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu niezbędna jest zgoda wszystkich właścicieli lokali" - napisano w uzasadnieniu. Projekt ustawy znosi te problemy, gdyż "przekształcenie nastąpi z mocy prawa z określonym w ustawie dniem".

Projekt zakłada, że Polacy, którzy obecnie są wieczystymi użytkownikami gruntów, staną się ich właścicielami. "Za ziemię zapłacą opłatę przekształceniową, rozłożoną na 20 rocznych rat" - przyznał Smoliński. Po tym czasie staną się właścicielami gruntów i nie będą już musieli wnosić opłat.

Opłaty będą wnoszone raz w roku "w wysokości porównywalnej do opłat za użytkowanie wieczyste" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Będzie można spłacić całość w jednej racie. "Wtedy właściciel dostanie od Skarbu Państwa 50 proc. ulgi" - powiedział wiceminister. Jednak ulga dotyczy jedynie ziemi Skarbu Państwa. "Gminy za własne grunty będą mogły zastosować tę ulgę, ale to będzie leżeć w ich gestii" - powiedział Smoliński.

Nie dotyczy to jednak gruntów należących do przedsiębiorstw. "Nie zgodziła się Unia Europejska, podpada to pod niedozwoloną pomoc publiczną" - powiedział Smoliński.

Wiceminister przyznał, że jest możliwość wprowadzenia bonifikaty na bardzo małe grunty, w ramach "pomocy de minimis, która nie podlega notyfikacji". Będzie to jednak trudne i wymagać będzie wielu dokumentów.

W uzasadnieniu do projektu zaznaczono także, że w "przypadku przekształcenia udziałów w użytkowaniu wieczystym związanych z lokalami o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, przewidziano dłuższy okres odpłatności wynoszący 33 lata".

Wiceminister podkreślił, że ustawa przyniesie ulgę właścicielom, a także gminom. "Do tej pory opłaty za użytkowanie wieczyste zmieniały się często, bardzo często rosły, zaskakując właścicieli" - powiedział. Wysokość opłat zaskakiwała też gminy, które w tej sytuacji musiały reorganizować swoją pracę.

Jak przyznał Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, z przekształcenia może skorzystać ok. 1,5 mln użytkowników wieczystych.(PAP)