Lwówek Śląski do niedawna był jednym z najbardziej zagrożonych powodziami miast na Dolnym Śląsku - nie posiadał skutecznej ochrony przeciwpowodziowej. „Niebezpieczeństwo wystąpienia kataklizmu powodowała rzeka Bóbr oraz jej dopływy - Płuczka i Srebrna, które swoje ujścia do Bobru mają na terenie miasta” – powiedział PAP Robert Borkacki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Jak twierdzi, zakończone właśnie inwestycje zapewnią mieszkańcom Lwówka Śląskiego bezpieczeństwo. Prace trwały od 2009 r. - wybudowano 12 wałów o łącznej długości ponad 5 km, uregulowano rzeki przepływające w okolicy Lwówka, na Bobrze powstał kanał ulgi, nad którym postawiono most.

„Wały zabezpieczą ważne dla miasta obiekty, m.in. ujęcie wody, elektrownie w Lwówku Śląskim i Brunowie oraz miejski basen kąpielowy” – dodał Borkacki.

Całość zadania kosztowała 44,3 mln zł, z czego ponad 31 mln zł - to środki z Programu dla Odry 2006, a 12 mln zł stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Inwestycje zrealizował Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. (PAP)