Siedem firm zajmujących się odpadami komunalnymi – w Biłgoraju, Włodawie, Chełmie, Puławach, Adamkach, Wincentowie i Łęcznej – będzie realizować inwestycje o łącznej wartości ponad 151 mln zł, z czego ponad 83 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa w tej sprawie została podpisana w poniedziałek w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie.

„Umowa dotyczy megaprojektu, w megaskali, bo obejmuje on ponad 850 tys. mieszkańców naszego województwa. To jest związane z polityką, która ma zmierzać w kierunku selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu, czyli dalszego przetwarzania odpadów” – powiedział po podpisaniu umowy marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Kwoty dofinansowania dla poszczególnych zakładów objętych umową są różne – najniższa to 2 mln zł, najwyższa blisko 22 mln zł - w zależności od zakresu i wielkości inwestycji.

Chodzi o dostosowanie zakładów do wymogów ustawy o odpadach, która nakazuje tworzenie regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Biłgoraju Andrzej Furmanek podkreślił, że inwestycje te są konieczne. „Według obowiązujących przepisów odpady nie mogą być po prostu składowane na wysypisku, ale przed tym składowaniem muszą być przetworzone. To przetworzenie polega na przesianiu ich na odpowiednich urządzeniach przez specjalne sita, powstaje wtedy frakcja podsitowa i nadsitowa” - powiedział.

Jak tłumaczył, frakcja podsitowa trafia na tzw. kwaterę składowania odpadów, ale wcześniej musi być odpowiednio przetworzona, aby nie wydzielała biogazu. Natomiast z frakcji nadsitowej wybierane są wszelkie możliwe do odzyskania surowce, a pozostałość, która ma jeszcze wartość energetyczną, przekazywana jest do spalenia w cementowni.

Na terenie woj. lubelskiego funkcjonuje 14 instalacji przetwarzania odpadów zmieszanych. To docelowa liczba zapisana w „Planie gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”. 11 z nich ma status RIPOK i trzy są instalacjami zastępczymi modernizowanymi do wymogów RIPOK.

W ramach realizowanego projektu trzy zakłady - w Łęcznej, Wincentowie i Biłgoraju - dostosują swoje instalację do wymagań dla RIPOK. Pozostałe Zakłady przeprowadzą modernizację funkcjonujących obiektów, która zwiększy ich funkcjonalność i wydajność. Trzy zakłady - w Wincentowie, Chełmie i Adamkach - w ramach uzyskanych funduszy zrealizują kompostownie odpadów zielonych. Zostanie również wybudowane nowe składowisko odpadów w Biłgoraju. Po modernizacji zakłady będą mogły przerobić nawet 51 tys. ton odpadów więcej w ciągu roku, a odzyskiwanie surowców i recykling zwiększyć o ponad 30 tys. ton rocznie. (PAP)