O planach związanych z rewitalizacją kwartału, który tworzą ulice: Ogrodowa, Zachodnia, Legionów i Gdańska, umownie określanego jako "obszar rewitalizacji nr 8" - mówił na czwartkowej konferencji prasowej dyrektor Biura ds. Rewitalizacji łódzkiego magistratu Marcin Obijalski. Zdaniem urzędników, kwartał nr 8 stanowi jedno z największych wyzwań planu rewitalizacji miasta. Szacowany koszt projektów, które mają być zrealizowane na tym obszarze wynosi 75 mln zł.

"To specyficzny obszar ze względu na kontrasty, z jakimi się tu spotykamy. Ulica Ogrodowa stanowi granicę dwóch światów. Po jednej stronie odnowiona, nowoczesna Manufaktura i hotel andel's, po drugiej przestrzeń, w której nagromadzone są problemy techniczne związane ze stanem budynków - i społeczne, bo w rozsypujących się kamienicach są lokale socjalne, mieszkają osoby, które mają nakazy eksmisji, ludzie starsi, bezrobotni i rodziny z dziećmi. Cały przekrój problemów społecznych, które w ramach rewitalizacji będziemy chcieli rozwiązywać" - wyjaśnił Obijalski.

Jak podkreślił, prace przy głównej inwestycji na tym terenie - zabytkowym XIX-wiecznym domu familijnym Izraela Poznańskiego - rozpoczęły się w ubiegłym roku w ramach miejskiego programu remontowego Mia100 Kamienic. "Obecnie w sposób płynny przechodzimy od programu remontowego do znacznie szerszego, w którym chcemy spojrzeć na problemy społeczne i gospodarcze danego obszaru oraz szersze oddziaływanie remontów na życie mieszkańców" - dodał.

Według Obijalskiego, procedura przeprowadzek mieszkańców remontowanych kamienic, którzy na czas robót będą musieli wyprowadzić się z zajmowanych lokali będzie poprzedzona głębszą analizą i wywiadami z mieszkańcami. Miasto będzie pomagać osobom starszym i samotnym, które korzystają z dużych, kiludziesięciometrowych trudnych do utrzymania mieszkań, w ich zamianie na mniejsze lokale o lepszym standardzie, m.in. z sanitariatami, których famuły nie posiadają.


Magistrat szacuje, że koszt kompleksowej przebudowy famuły będzie największą inwestycją w tym kwartale ulic i sięgnie 30 mln zł. Pierwsze prace - skucie tynków i przywrócenie oryginalnej elewacji z czerwonej cegły - przeprowadzono za fundusze miejskie. W sierpniu rozpocznie się drugi etap obejmujący m.in. prace konstrukcyjne i zmianę dachu, opłacane z funduszy UE. Na przyszły rok planowane są prace wykończeniowe.


"Do końca roku Rada Miejska podejmie decyzję, czy ostatni etap rewitalizacji realizowany będzie w ramach środków unijnych, czy też budynek zostanie sprzedany i jego nabywca dokończy przebudowę z własnych środków, dostosowując wnętrze budynku do swoich specyficznych potrzeb" - zaznaczył Obijalski.

Rewitalizacja famuły odbywa się pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zbudowany w latach 80. XIX wieku przez fabrykanta Izraela Poznańskiego dom familijny służył pracownikom fabryki bawełny mieszczącej się po przeciwległej stronie ul. Ogrodowej. Obecnie pofabryczny kompleks zrewitalizowano i mieści się w nim centrum handlowo-rozrywkowe Manufaktura oraz hotel andel's.

W kamienicy o kubaturze niemal 40 tys. m. sześc. znajdowało się dotąd ponad 180 mieszkań o niskim standardzie, po remoncie ich liczba zmniejszy się o połowę. Dotychczasowi lokatorzy otrzymali propozycję nowych lokali o podobnym lub nieco wyższym standardzie na terenie całej Łodzi. Większość już opuściła budynek, obecnie zamieszkanych jest kilkanaście lokali.

W ramach rewitalizacji kwartału ulic sąsiadujących z famułą do tej pory wyremontowano siedem kamienic przy ul. Legionów. Planuje się modernizację kolejnych pięciu, m.in. na ul. Zachodniej i Gdańskiej oraz remonty nawierzchni ulic. (PAP)