Najbardziej znanym w Polsce przykładem gatunku inwazyjnego jest norka amerykańska. Norki amerykańskie są mięsożerne, zjadają drobne ssaki i płazy, ryby, ptaki wodne i ich jaja i pisklęta. Norka wyparła m.in. pozostałą jeszcze w niektórych miejscach norkę europejską.
Poprzez stronę internetową Komisji (ec.europa.eu/environment/consultations/invasive_aliens.htm - strona tylko w języku angielskim) można skorzystać z formularza konsultacji internetowych. Komisja Europejska chce poznać opinię Europejczyków, ponieważ rozważa sposoby rozwiązania problemu obcych gatunków. Komisja może przyjąć nową dyrektywę w tej sprawie. Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione przy jej przygotowywaniu.
Według informacji komisarza UE ds. środowiska Janeza Potocnika koszty szkód, jakie gatunki inwazyjne powodują w naszych zasobach przyrodniczych, szacuje się nawet na 12 mld euro rocznie. Do tej pory w środowisku naturalnym Europy stwierdzono występowanie ponad 11 tys. gatunków obcych, z których 10–15 proc. stało się gatunkami inwazyjnymi.
Komisja podkreśla, że obok utraty siedlisk przyrodniczych, to najpoważniejsze zagrożenie dla różnorodności biologicznej.
W ocenie Komisji dotychczasowe środki mające zapobiegać przenikaniu obcych gatunków na europejskie terytorium i rozprzestrzenianiu się są fragmentaryczne i niewystarczająco skuteczne. Celem unijnych działań ma być zapobieganie, wczesne wykrywanie i reagowanie oraz zwalczanie albo kontrola gatunków inwazyjnych dla zminimalizowania negatywnych skutków ich obecności w naszym środowisku.
Inwazyjne gatunki obce mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, powodować szkody w uprawach rolnych i wśród zwierząt gospodarskich i powodować straty w gospodarce. Konsultacje dotyczą ewentualnych ograniczeń handlowych, mechanizmów nadzoru, środków zwalczania i sposobów odbudowy zagrożonych ekosystemów. Opinie zbierane przez internet mają pozwolić na dopasowanie nowych rozwiązań do realiów w terenie.
Nie wszystkie gatunki obce są szkodliwe i uznawane za inwazyjne. Komisja przypomina m.in. o pomidorze, czy ziemniaku, które nie są rodzimymi europejskimi roślinami. Gatunki inwazyjne zaburzają równowagę ekosystemów i rozprzestrzeniają się w niszczycielski sposób. W związku z rosnącym handlem międzynarodowym i wzrostem liczby podróżujących należy oczekiwać zwiększonego napływu gatunków obcych - podkreśla Komisja.
Wśród organizmów zawleczonych na nasze terytorium Komisja wymienia m.in. azjatyckie komary tygrysie, które wywołują gorączkę denga. Ich jaja w formie przetrwalnikowej przedostają się do Europy na oponach pojazdów. Szkodliwe u nas organizmy wodne są na ogół wprowadzane za pośrednictwem wód balastowych na statkach.
Komisja czeka nie tyko na opinie pojedynczych osób, również m.in. przedstawicieli firm, organizacji konsumenckich, grup interesu, organizacji pozarządowych i krajowych organów zajmujących się tą tematyką.
W trwających od końca stycznia konsultacjach można wziąć udział do 12 kwietnia.(PAP)