Według komunikatu przekazanego przez Zalewskiego, dwustopniowy przetarg ograniczony obejmuje 28,5-kilkometrowy odcinek S-14, podzielony na dwa zadania. Pierwsze dotyczy 12,2 km drogi pomiędzy węzłami Lublinek i Teofilów. Drugie to odcinek 16,3 km od węzła Teofilów do drogi krajowej 91 w Słowiku – wraz z włączeniem do węzła Emilia.

Zakres umowy obejmie m.in. budowę dwujezdniowej trasy o nawierzchni bitumicznej wraz z konieczną infrastrukturą, w tym siedem węzłów drogowych, budowę kilkudziesięciu wiaduktów i mostów, przebudowę odcinków dróg istniejących, przecinanych przez nową trasę, likwidację licznych kolizji z instalacjami (gazowymi, wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi). Ponadto projekt przewiduje powstanie licznych urządzeń ochrony środowiska.

Jak zaznaczył rzecznik łódzkiego oddziału GDDKiA, budowa tego odcinka drogi ekspresowej S-14 jest bardzo ważna z punktu widzenia strategii transportowej zarówno w regionie, jak i dla całego transportu krajowego. Pozwoli ona bowiem domknąć autostradowy ring wokół aglomeracji łódzkiej, co poprawi warunki życia mieszkańców Łodzi, Pabianic, Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego i Aleksandrowa Łódzkiego, a także radykalnie skróci czas przejazdu przez centrum kraju i wpłynie na bezpieczeństwo podróżowania.
Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak zapowiedziała w lipcu br., że spodziewa się, iż budowa zachodniej obwodnicy Łodzi ruszy w przyszłym roku. Koszt inwestycji ma sięgać 1,8 mld zł.

Od północy Łódź można już ominąć autostradą A2, a od południa drogą ekspresową S8. Drogą S8 można też dojechać do budowanego odcinka A1, tworzącego wschodnią obwodnicę Łodzi.(PAP)