Podczas European Business Summit Kurt Vandenberghe, szef gabinetu politycznego komisarza UE ds. ochrony środowiska Janeza Potočnika, powiedział, że zadaniem KE jest pokazanie powiązań między gospodarowaniem odpadami a makroekonomią, wzywając przy tym do wycofywania dopłat na ochronę środowiska.


Wezwanie Vandenberghe'a jest jednym z wielu, jakie wygłosili przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy uważają, że stosowanie istniejących zapisów dotyczących ochrony środowiska pomogłoby Europie wyjść z zastoju gospodarczego poprzez ograniczenie zużycia energii czy zasobów naturalnych. „W Europie nie potrzebujemy nowych regulacji dotyczących środowiska – musimy stosować te istniejące” - dodał, wskazując na ich potencjał do stworzenia 400.000 nowych miejsc pracy.
 

Część przedsiębiorstw w UE już zaczęła ograniczać produkcję odpadów i wdrażać zasady recyklingu do swoich łańcuchów produkcyjnych, dążąc do obniżenia kosztów i stania się bardziej ekologicznymi, dodał.
 

Dyrekcja ds. ochrony środowiska w Komisji Europejskiej szuka dobrych praktyk w obszarze zarządzania odpadami, które mogłyby być zastosowane w całej UE. W marcu frakcja Zielonych wraz z komisarzem Janezem Potočnikiem zorganizowała konferencję, podczas której dyskutowano o idei miast bez odpadów. Zaproszono na nią burmistrza włoskiej gminy Capannori, która jest pierwszym przykładem sukcesu w tej kwestii.
 

29 maja Komisja Europejska przedstawi krajom członkowskim zalecenia dotyczące ograniczania produkcji odpadów.