W czwartek w Agencji Rozwoju Pomorza (ARP) w Gdańsku rozpoczął się nabór wniosków na założenie własnej działalności gospodarczej dla niepracujących pań, które ukończyły 30. rok życia. W ramach projektu „Pomorzanki w Biznesie” każda uczestniczka może ubiegać się o 23 tys. zł jednorazowej dotacji oraz miesięczne wsparcie pieniężne w wysokości do 1 tys. 440 zł trwające nawet rok. Mogą także skorzystać ze wsparcia szkoleniowego i doradczego. 

Michał Zając z Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku powiedział PAP, że w pierwszym dniu naboru, w ciągu kilku godzin swoje wnioski złożyło kilkadziesiąt kobiet. Dodał, że to pierwszy konkurs dedykowany wyłącznie paniom. Powiedział, że z badań statystycznych wynika, że kobietom trudniej jest rozpocząć i prowadzić własną działalność gospodarczą. Projekt „Pomorzanki w Biznesie” przewiduje, że w dwóch naborach (obecnym i na wiosnę) dotację otrzymają 64 panie. "Nie jest ważna branża, liczy się pomysł i szanse na jego realizację i przetrwanie" - podkreślił. 
Projekt kierowany jest do kobiet, które mieszkają w Pomorskim, ukończyły 30. rok życia, mają zamiar prowadzić jednoosobową firmę i nie były aktywne zawodowo w ciągu ostatniego roku. Należy wypełnić dokumenty dostępne na stronie internetowej ARP, opisać pomysł na biznes oraz oszacować planowane wydatki z nim związane. 
Proces rekrutacji obejmuje trzy etapy. W pierwszym, oceniana będzie kompletność złożonych dokumentów, następnie charakterystyka projektu oraz jego koszty, a w finalnej fazie specjaliści ocenią, czy osoby aplikujące będą w stanie założyć, a następnie skutecznie prowadzić swoją firmę. 
Dodatkowe punkty mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, w wieku powyżej 50. roku życia oraz o niskich kwalifikacjach. Do projektu zakwalifikują się łącznie 64 kobiety, po 32 panie w dwóch zorganizowanych naborach. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów decydować będzie kolejność złożonych dokumentów. Drugi nabór wniosków ma być przeprowadzony na przełomie marca i kwietnia 2017 roku. 
W obecnym naborze wnioski mają być przyjmowane do 29 grudnia. W przypadku dużego zainteresowania i wyczerpania limitu miejsc w projekcie, nabór zgłoszeń może zostać zakończony szybciej. Informacja o wcześniejszym zakończeniu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej ARP na co najmniej 24 godziny przed jej planowanym zamknięciem. Więcej na stronie internetowej Agencji www.arp.gda.pl 
Projekt „Pomorzanki w Biznesie” jest realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza w Poddziałaniu 5.7 „Nowe Mikroprzedsiębiorstwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.