Gazeta cytuje badania Citigroup, przeprowadzone wśród kadry zarządzającej firm z pięciu krajów naszego regionu: Polski, Czech, Rosji, Rumunii i Węgier. W Polsce aż 39 proc. małych i średnich przedsiębiorstw zadeklarowało, że w ciągu dwóch lat planuje przeprowadzić ekspansje na zagranicznych rynkach. To największy odsetek ze wszystkich przebadanych krajów. Na Węgrzech ekspansję taką planuje 38 proc. firm, w Rumunii - 32 proc., w Czechach - 23 proc. i w Rosji - 21 proc.

Jak podkreślają cytowani przez gazetę eksperci, ekspansja polskich firm polega nie tylko na rozpoczynaniu czy zwiększaniu eksportu, ale budowaniu za granicą struktur organizacyjnych i fabryk.
Głównym kierunkiem ekspansji jest Europa. Jak wynika z badania, aż 74 proc. polskich firma wskazało ten kierunek jako główny.