Jak powiedział Bogusław Białowąs z BGK, podobnie jak w latach ubiegłych zdecydowana większość złożonych wniosków dotyczy budowy mieszkań socjalnych i komunalnych. Wsparciem będą też objęte inwestycje w mieszkania chronione i noclegownie.

Wnioski o dofinansowanie gminy mogą składać w Banku Gospodarstwa Krajowego dwa razy w roku - wiosną i jesienią.

BGK szacuje, że w jesiennej edycji do BGK trafi ponad 100 wniosków, a wartość wsparcia powinna przekroczyć 60 mln zł.

"Ze względu na duże zainteresowanie rządowym programem, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zdecydowało zwiększyć pulę pieniędzy przeznaczonych na ten cel w 2014 roku do 113,80 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone w równej części na każdą z edycji - wiosenną i jesienną" - powiedział Białowąs.

Rządowy program wspierający budownictwo socjalne i komunalne powstał w 2006 roku. Państwo dopłaca gminom, powiatom lub organizacjom pożytku publicznego od 30 do 50 proc. wartości inwestycji. To pomoc bezzwrotna, pod warunkiem, że inwestor nie pozbędzie się nieruchomości lub nie zmieni jej przeznaczenia w ciągu 15 lat od jej powstania. Podobne rozwiązania stosują z powodzeniem m.in. Niemcy i Francja.

Standard budowanych w ramach programu mieszkań jest zróżnicowany. Zależy m.in. od ich położenia. W większości przypadków są one wykonane w tradycyjnej technologii i nie odbiegają jakością od mieszkań budowanych przez deweloperów. Ich amortyzacja wynosi średnio 100 lat. (PAP)

dol/ mhr/