Jak poinformował Artur Kania, Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie, zezwolenie dotyczy 13-kilometrowego odcinka pomiędzy Wierzchosławicami i węzłem Krzyż k. Tarnowa.

Według niego zgody na użytkowanie pozostałych dwóch odcinków: Szarów – Brzesko (23 km) i Brzesko – Wierzchosławice (21 km) powinny zostać wydane do końca przyszłego tygodnia.

Rzecznik krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Iwona Mikrut powiedziała, że po uzyskaniu zezwoleń wydanych przez nadzór budowlany, zarządca dróg będzie potrzebował jeszcze 1-2 dni na ostateczne przygotowania przed puszczeniem ruchu na tej trasie. Samochody pojadą więc tą trasą prawdopodobnie na początku grudnia.

GDDKiA dąży do tego, żeby trasa podzielona na trzy inwestycje była dostępna dla kierowców od razu w całości, pomimo iż środkowy jej fragment, od Brzeska do Wierzchosławic, wciąż będzie w budowie. W związku z tym ruch już od Bochni, gdzie istnieje możliwość zorganizowania zjazdu na jedną jezdnię, do Wierzchosławic będzie się odbywać jedną nitką w obie strony. W wielu miejscach będzie tam obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Na tymczasowych zjazdach z autostrady na drogi lokalne w Bochni i Brzesku zostaną wprowadzone ograniczenia dla samochodów ciężarowych. Lokalne władze obawiają się, że zdezorganizują one ruch na wąskich ulicach. Nad podobnym rozwiązaniem zastanawia się też Tarnów.
Według przedstawicieli GDDKiA 57-kilometrowy odcinek autostrady A4 pomiędzy Szarowem a Tarnowem ma zostać całkowicie ukończony do wiosny przyszłego roku.

Budowa autostrady A4 pomiędzy Szarowem i Tarnowem w Małopolsce trwa od początku 2010 roku. Inwestycja miała być gotowa na Euro 2012, ale plany te pokrzyżowały powodzie oraz perturbacje z wykonawcami.
Inwestycja jest dofinansowana w znacznej części z unijnego Funduszu Spójności. Jej koszt wynosi w sumie blisko 2 mld zł.

Autostrada powstała jako dwujezdniowa droga klasy A. Każda z dwóch jezdni autostrady ma dwa pasy ruchu o szerokości 3,75 m każdy, pas awaryjny (3 m) oraz pobocze gruntowe (1,25 m). Ponadto przewidziano rezerwę terenu dla dodatkowego trzeciego pasa ruchu po zewnętrznej stronie każdej jezdni. Na trasie autostrady przewidziano cztery węzły autostradowe: Bochnia, Brzesko, Wierzchosławice, Krzyż, a także sześć Miejsc Obsługi Podróżnych.

Autostrada z Szarowa do Tarnowa jest częścią biegnącej z Europy zachodniej na Ukrainę autostrady A4, leżącej w Trzecim Transeuropejskim Korytarzu Transportowym; przecina on Polskę od zachodniej granicy z Niemcami w Jędrzychowicach k. Zgorzelca przez m.in. Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów do przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej. Łączna długość autostrady wyniesie ok. 670 km.

Do tej pory wybudowano autostradę A4 na terenie Polski od polsko-niemieckiej granicy przez m.in. Wrocław, Opole, Katowice, Kraków do Szarowa. Powstał też niespełna 7-kilometrowy odcinek, który jest częścią obwodnicy Rzeszowa.