Średnia cena gruntów w pierwszym kwartale 2012 r. wyniosła 18 tys. 502 zł za jeden hektar. (PAP)

map/ asa/ amac/