Kontrakt obejmuje dokończenie budowy: odcinka dwujezdniowej autostrady o długości 34,753 km; dwóch węzłów: Dębica – Żyraków i Dębica – Pustynia; 5 mostów, 9 wiaduktów w ciągu autostrady, 11 wiaduktów nad autostradą oraz 3 przejść dla zwierząt, 1 estakady i 1 przejście dla pieszych; 16 przepustów dla małych zwierząt, 16 przepustów dla małych zwierząt zespolone z rowami, 13 przepustów na rowach oraz 28 przepustów pod drogami dojazdowymi; 64 dróg dojazdowych wzdłuż autostrady; dwóch miejsc obsługi podróżnych – MOP Jastrząbka i MOP Jawornik; obwodu utrzymania autostrady (OUA).

(www.gddkia.gov.pl)