Po ogłoszeniu w maju ub.r. upadłości KKSM do Sądu Okręgowego w Kielcach zgłosiły się 282 podmioty twierdzące, że są wierzycielami spółki. Weryfikacja tych zgłoszeń przez sąd trwała ponad siedem miesięcy.
"Ostateczną liczbę wierzycieli sąd ustalił na 220 podmiotów, a obecną kwotę wierzytelności na 153 mln 515 tys. zł. Tym samym rozpoczął się nowy etap w postępowaniu upadłościowym KKSM” - powiedział w poniedziałek podczas konferencji Chałoński. Dodał, że nie może podać, jakie są to firmy czy podmioty, bo jest to informacja dostępna tylko dla uczestników postępowania.

W przyszłym tygodniu sąd zleci opublikowanie ogłoszeń o możliwości wglądu do listy wierzycieli, dłużnika i pełnomocników, którzy będą mogli złożyć tzw. sprzeciwy do listy wierzytelności. Każdy będzie traktowany tak jak wniosek sądowy i rozpatrywany na osobnej sprawie.

„Procedury poprzedzające zwołanie przez sąd zgromadzenia wierzycieli mogą potrwać kilka miesięcy. Ile dokładnie, będzie zależeć od ilości sprzeciwów" - powiedział Chałoński.

Dopiero po rozpatrzeniu wszystkich sprzeciwów będzie możliwe zwołanie przez sąd zgromadzenia wierzycieli, które zdecyduje o przyjęciu bądź nie propozycji spłat przygotowanej już przez zarząd KKSM. W przypadku ich zatwierdzenia zostanie przyjęty układ upadłościowy firmy. Jeśli decyzja zgromadzenia wierzycieli będzie negatywna, wówczas zostanie ogłoszona upadłość likwidacyjna.

11 maja 2012 r. Sąd Rejonowy w Kielcach ogłosił upadłość Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód wszczęła śledztwo w sprawie sprywatyzowanej spółki, m.in. w kwestii ewentualnego wyrządzenia spółce szkody przez zarząd KKSM.

17 kwietnia ub.r. warszawski sąd ogłosił upadłość likwidacyjną właściciela 85 proc. udziałów KKSM - spółki Dolnośląskie Surowce Skalne SA, która jako bezpośrednie przyczyny niewypłacalności wskazała zaangażowanie grupy DSS w budowę autostrady A2. 2 lipca ub.r. Sąd Rejonowy w Warszawie zdecydował o zmianie postępowania upadłościowego DSS z postępowania obejmującego likwidację majątku na postępowanie z możliwością zawarcia układu.

KKSM z siedzibą w Kielcach to zatrudniająca ok. 400 osób firma o 135-letniej tradycji w zakresie wydobycia i przerobu kamienia. Do spółki należą trzy kopalnie dolomitu i dwie piasku.