Na razie, ponieważ stan drogi nr 44 na tym odcinku (chodzi o znaczną część tyskiej ul. Oświęcimskiej) był już bardzo zły, od soboty rozpocznie się tam doraźna wymiana nawierzchni. W czasie prac na tej ważnej w regionie arterii - zbierającej ruch z południowej części konurbacji katowickiej w kierunku Oświęcimia – kierowcy muszą spodziewać się utrudnień.

Już wówczas, gdy w połowie ub. roku zakończyła się prowadzona przez tyski samorząd kompleksowa przebudowa drogi krajowej nr 1, która udrożniła tranzyt przez Tychy w osi północ-południe, władze miasta myślały też o przebudowie obciążonej drogi nr 44 przecinającej je w osi wschód-zachód.

W odległych planach Tychy zakładają przebudowę całego swego odcinka drogi nr 44 – od tzw. Górki Mikołowskiej do granicy miasta z Bieruniem. Obecnie przygotowany projekt obejmuje odcinek od węzła Wartogłowiec (z drogą nr 1) do początku ul. Turyńskiej (dwupasmowy odcinek wzdłuż fabryki Fiata).

Drugi w kolejności etap modernizacji drogi nr 44 w Tychach miałby objąć jej centralny fragment (ul. Mikołowską) m.in. ze skrzyżowaniem z ul. Katowicką, czyli tzw. skrzyżowaniem przy Browarze. To przedsięwzięcie jest we wcześniejszej fazie prac, Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach na razie przygotowuje jego koncepcję.

Zaprojektowana już kompleksowa modernizacja odcinka od węzła Wartogłowiec do ul. Turyńskiej nie zakłada znaczącej rozbudowy. Droga nadal będzie miała po jednym pasie ruchu w każdym kierunku (na wspólnej jezdni); jej szerokość zostanie jednak ujednolicona do ok. 7 metrów, pojawią się też chodniki, drogi rowerowe i przejścia podziemne (na wysokości ul. Długiej i Kościelnej).

Największym elementem modernizacji będzie budowa układu dwujezdniowej estakady po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (którą poprowadzony zostanie główny ruch między ul. Oświęcimską i Turyńską). Poniżej, po obu stronach mają powstać dwa ronda połączone krótkim odcinkiem pod estakadą (ronda te utworzą połączenia z ulicami Kościelną, Mysłowicką, Główną i odcinkiem ul. Oświęcimskiej - wiodącym do Bierunia Starego oraz do ul. Serdecznej prowadzącej w kierunku Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej).

„Na ten moment inwestycja jest na papierze. Jesteśmy w posiadaniu projektu drogowego, wydano pozwolenie na budowę, natomiast oczekujemy na środki” - powiedziała PAP Agnieszka Kijas z MZUiM. „Teraz pracownicy urzędu miasta zajmują się pozyskiwaniem środków na ten cel” - uściśliła.

„Jeżeli uda się je zabezpieczyć, kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu i realizacja. Niemniej na pewno nie będzie to w tym roku, a droga wymagała już jak najszybszej interwencji” - wyjaśniła przedstawicielka Zarządu.

To dlatego od soboty na ponaddwukilometrowym fragmencie ul. Oświęcimskiej od węzła Wartogłowiec (dokładnie od ul. Wędkarskiej) do ul. Głównej (przy skrzyżowaniu z ul. Turyńską) najpierw frezowana będzie istniejąca nawierzchnia, a potem układana nowa warstwa asfaltu.

Prace będą prowadzone przy utrzymaniu przejezdności – ul. Oświęcimska będzie tam podzielona na 300-metrowe odcinki, na których w czasie wykonywania prac ruch prowadzony będzie wahadłowo. Całość tych szacowanych na ok. 1,9 mln zł robót rozplanowano do końca sierpnia. Informacje o zmianach organizacji ruchu będą na bieżąco zamieszczane będą na stronie tyskiego MZUiM. (PAP)