Wniosek o odwołanie Arłukowicza złożył PiS, który zarzuca mu doprowadzenie do "pogorszenia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków". Kolejki do specjalistów, kontynuacja polityki komercjalizacji szpitali publicznych, "błędny" podział środków na ochronę zdrowia - to niektóre argumenty PiS przeciwko ministrowi.

Ministra będzie bronić koalicja PO-PSL, za odwołaniem są wszystkie kluby opozycyjne. To jednak zbyt mało, by Arłukowicz stracił stanowisko. (pap)