Uroczystość wręczenia Wawrzynów odbyła się w sobotę w Katowicach podczas XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.

Nagradzając wybitnych przedstawicieli świata medycyny śląscy lekarze chcą docenić nie tylko ich wiedzę i wieloletnią praktykę zawodową, ale także postawę życiową i etyczną. Wawrzyny Lekarskie otrzymują osoby, które nie tylko należą do najlepszych specjalistów w swych dziedzinach, ale są też nauczycielami i mistrzami dla kolejnych pokoleń lekarzy.

Prof. Andrzej Łępkowski urodził się w Nowym Sączu, jednak swe życie zawodowe związał ze Śląskiem. Od 1952 r. do przejścia na emeryturę w 1992 r. pracował w klinicznych ośrodkach akademickich. Organizował m.in. III Katedrę i Klinikę Laryngologii w Katowicach-Ochojcu. W jego dorobku naukowym znajdują się pionierskie prace dotyczące urazu akustycznego. Jest miłośnikiem książek, tatrzańskich wędrówek, narciarstwa alpejskiego i tenisa.

Prof. Szczepan Łukasiewicz jest specjalistą z zakresu chirurgii i organizacji ochrony zdrowia. Ukończył studia na Łódzkiej Akademii Medycznej. Od 50 lat pracuje na Śląsku, najpierw w szpitalach w Tarnowskich Górach i Mysłowicach, a później przez wiele lat w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach. Przed 14 lat był konsultantem wojewódzkim w zakresie chirurgii ogólnej. Jest autorem lub współautorem 70 prac naukowych publikowanych w kraju i za granicą.

Wawrzyny Lekarskie przyznawane są od 2007 r. W poprzednich latach odebrali je m.in. profesorowie Franciszek Kokot i Władysław Nasiłowski.

Wręczenie odznaczeń nie było jedynym punktem zjazdu Śląskiej Izby Lekarskiej. Zgromadzeni dyskutowali m.in. o umowach na leki refundowane, o bardzo małej liczby miejsc specjalizacyjnych dla lekarzy w trybie rezydenckim, a także o różnych formach zatrudnienia lekarzy i norm czasu pracy.(PAP)