Pod koniec września 2013 roku dyrektor śląskiego oddziału NFZ wypowiedział katowickiemu szpitalowi EuroMedic Medical Center umowę w zakresie: kardiologii, chirurgii ogólnej, naczyniowej, kardiochirurgii oraz ortopedii i traumatologii narządów ruchu. Nadal obowiązuje umowa na izbę przyjęć i okulistykę.


Decyzja przewidywała trzymiesięczny okres wypowiedzenia - kontrakt miał wygasnąć z końcem grudnia. Pracownicy EuroMedic tuż przed świętami przez blisko tydzień rotacyjnie okupowali w związku z tym siedzibę śląskiego oddziału NFZ. 

23 grudnia  przedstawiciele kierownictwa i pracowników szpitala uzyskali deklarację p.o. prezesa NFZ Marcina Pakulskiego na temat rekomendowania dyrektorowi śląskiego oddziału Funduszu przedłużenia wypowiedzianego kontraktu na styczeń. Zgodnie z zapowiedzią władz Funduszu w tym czasie rozpatrzono zażalenie, któego prezes nie uwzględnił. Dotychczasowy kontrakt wygaśnie więc z końcem stycznia 2014.

Placówka zatrudnia około 400 osób. Zarządzający szpitalem planują złożyć powtórne zażalenie oraz wniosek o przedłużenie okresu wypowiedzenia o kolejny miesiąc.(pap)