= Staramy się, żeby wszystkie leki potrzebne osobom niepełnosprawnych znalazły się w formule bezpłatnej lub ryczałtowej, ale musimy precyzyjnie wiedzieć, które to leki. Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje, ale nie można wszystkiego zrobić na raz - mówił minister.

Minister poinformował, że trwają prace nad rozporządzeniem dotyczącym dostępu do wyrobów medycznych.
- Rozporządzenie - bardzo ważne dla państwa - już zostało zmienione, ale chcemy je dalej zmienić i ułatwić ten dostęp. Chodzi o to, żeby pacjenci nie musieli wędrować po urzędach, żeby potwierdzać, że mają prawo do określonych leków czy wyrobów medycznych - wyjaśnił Arłukowicz.

Resort przygotowuje też mechanizmy zwiększające dostęp do wyrobów medycznych, na przykład bardzo potrzebnych niepełnosprawnym pieluchomajtek. W jego ocenie spotkanie powinno zakończyć się podziałem na grupy robocze, w których będą omawiane konkretne postulaty i rozwiązania.

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, wiceminister pracy Jarosław Duda przypomniał podczas spotkania, że obecnie w systemie wsparcia skierowanego do osób niepełnosprawnych jest około 14 mld zł.
- Zastanówmy się, jak rozłożyć akcenty, żeby wesprzeć osoby niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunów, jak pomóc im w aktywizacji - mówił.

Jego zdaniem potrzebna jest zmiana filozofii – trzeba zastanawiać się nie nad tym, do czego osoba niepełnosprawna się nie nadaje, ale w jakich obszarach może być aktywna.(pap)