W poniedziałek 29 grudnia 2014 fiaskiem zakończyły się rozmowy lekarzy z Porozumienia Zielonogórskiego z resortem zdrowia w sprawie zasad funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w nowym roku. PZ zapowiedziało, że po 1 stycznia 2015 lekarze zrzeszeni w tej organizacji nie otworzą gabinetów POZ.

Czytaj: Po 1 stycznia 2015 zamknięta ponad połowa gabinetów POZ w siedmiu województwach >>>

Jarosław Krawczyk, prezes Porozumienia Łódzkiego, które jest członkiem Porozumienia Zielonogórskiego, ocenił, że największe problemy z uzyskaniem porady POZ w nowym roku mogą wystąpić w powiecie wieluńskim, łęczyckim, piotrkowskim i tomaszowskim. Według niego w regionie łódzkim gabinety może zamknąć 180 członków PZ i 19 podmiotów, które go popierają.

Resort zdrowia oraz NFZ uspokajają, że opiekę mają zabezpieczać szpitalne oddziały ratunkowe, izby przyjęć oraz ambulatoria nocnej i świątecznej opieki lekarskiej. Jak informował minister zdrowia NFZ za taką wizytę zapłaci 45 zł.

Czytaj: Zarządzenie prezesa NFZ: POZ w izbach przyjęć i SOR-ach >>>

Poza kontraktami z POZ, łódzki NFZ zakończył już aneksowanie umów. Jak poinformowała rzeczniczka oddziału NFZ w Łodzi Anna Leder, planowane nakłady na świadczenia zdrowotne w województwie wzrosną o 42 mln zł w porównaniu z planem z października 2014.

Przy planowaniu podziału funduszy NFZ brał pod uwagę skutki wprowadzenia pakietu onkologicznego. Przewidziane w nim świadczenia są nielimitowane, a zatem NFZ zapłaci za każdego pacjenta, który otrzyma terminowe i kompleksowe leczenie. Finansowanie świadczeń dla osób chorych na raka (między innymi  radioterapii i chemioterapii) wzrośnie o ponad 8 mln zł.

W Łódzkiem poprawił się dostęp pacjentów do chemioterapii - NFZ już od grudnia 2014 zawarł umowy z Poddębickim Centrum Zdrowia, Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi i Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach, które dotąd nie miały kontraktu na świadczenie tej usługi.

Czytaj: Lubelskie: ponad połowa podmiotów nie podpisała umów na POZ na 2015 rok >>>

Wiceprezes zarządu brzezińskiego szpitala Anna Janicka zaznaczyła, że w ramach nowej umowy od początku grudnia 2014 chemioterapii poddano kilkunastu pacjentów. Jej zdaniem w nowym roku liczba tych świadczeń jeszcze się zwiększy.
- Mamy sześć łóżek na chemioterapii, dziennie możemy przyjąć 12 osób. Pracujemy w soboty i niedziele, pacjenci byli bardzo zadowoleni, że mogli skorzystać z terapii między świętami, bez konieczności dojeżdżania do Łodzi - dodała.

Wśród nowych zakontraktowanych usług jest tomografia komputerowa w szpitalach w Rawie Mazowieckiej i Opocznie oraz poradnia leczenia zeza w Łodzi. NFZ zawarło kontrakty z dwoma nowymi zakładami opiekuńczo-leczniczymi: Centrum Klinicznym Seniora w Łodzi i ośrodkiem "Sosnowa Aleja" w Wardzyniu.

W 2014 roku zakończono remont dziecięcego szpitala im. Korczaka w Łodzi. NFZ zawarł z nim nowe umowy na świadczenie usług w poradniach: gastroenterologicznej, endokrynologicznej, nefrologicznej, urologicznej, okulistycznej.

 

Na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną łódzki NFZ przeznaczy niemal 320 mln zł. Priorytetem są porady w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Fundusz musiał zapewnić finansowanie nowej usługi, czyli przyjęć tzw. pacjentów pierwszorazowych.

Rzeczniczka łódzkiego NFZ wyjaśniła, że są to pacjenci, którzy w ciągu 730 dni nie korzystali z leczenia w poradni danego rodzaju.
- To rozwiązanie z pakietu kolejkowego sprawi, że poradnie będą wreszcie przyjmować pacjentów, którym najtrudniej było się dostać na pierwszą wizytę do lekarza i rozpocząć terapię lub wrócić z ustaloną diagnozą i wdrożonym leczeniem do lekarza POZ - podkreśliła.

NFZ chce też dofinansować te poradnie, które w 2014 roku wykonywały najwięcej drobnych zabiegów (między innymi okulistyczne, ginekologiczne, chirurgii ogólnej, urologicznej i onkologicznej), dzięki czemu pacjenci nie byli kierowani na nie do szpitala.

Nieznacznie - o 1 procent (1,5 mln zł) zwiększą się w 2015 roku nakłady na opiekę psychiatryczną. Łódzki NFZ przeznaczył na nią 144,6 mln zł. Coraz częstsze przypadki depresji, narkomanii, uzależnień u nastoletnich pacjentów to argumenty brane pod uwagę przy podziale pieniędzy na działalność poradni psychiatrycznych.

O 1,2 mln zł wzrośnie w nowym roku budżet na świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze. NFZ przeznaczy na leczenie pacjentów  w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach dla osób wentylowanych mechanicznie ponad 51,5 mln zł.

Na świadczenia rehabilitacyjne NFZ przeznaczył ponad 113,5 mln zł. Fundusz przypomniał, że każdy z 200 gabinetów fizjoterapeutycznych, który ma zawartą umowę, jest zobowiązany do wykonywania również zabiegów w domu pacjenta.

NFZ przeznaczył więcej o 4,8 mln zł na leczenie w oddziałach intensywnej opieki medycznej. Zwiększy się finansowanie tlenoterapii hiperbarycznej, hemodializ, dializoterapii. Fundusz przygotował na nie 105 mln zł.

Leder poinformowała, że łódzki NFZ nie planuje na 2015 rok konkursu na usługi kardiochirurgiczne. Tym samym otwarty jesienią 2014 roku nowy oddział kardiochirurgiczny w szpitalu im. Biegańskiego na razie nie ma szans na uzyskanie kontraktu. Szpital próbował uzyskać umowę na operacje zastawek i wad serca, ale dla NFZ lepsza okazała się oferta szpitala im. WAM.(pap)