Termin realizacji zadania to 15 kwietnia 2016 roku.

Zamawiającym jest spółka Tramwaje Warszawskie.

Zamawiającemu przysługuje teraz 60 dni na sprawdzenie złożonych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej.

Całkowita cena brutto stanowi 90 proc. oceny ofert. Drugim czynnikiem podlegającym ocenie jest okres udzielonej gwarancji. (PAP)