Jak powiedział we wtorek marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, w całym regionie na trzy ZIT-y zostanie wydanych około 600 mln euro.

„Jeszcze w tym tygodniu podpiszemy podobne umowy z samorządami, które tworzą wałbrzyskie i jeleniogórskie ZIT-y. Ten okres programowania wydatków z europejskich funduszy jest ostatnim, w którym nasz region będzie mógł skorzystać z tak dużych kwot, dlatego zależy nam, by pieniądze zostały dobrze wydane” - dodał Przybylski.

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz zaznaczył, że Wrocławski Obszar Funkcjonalny, tworzony przez miasto i czternaście gmin sąsiadujących ze stolicą regionu, zrealizuje zadania za prawie 300 mln euro. WrOF to obszar zamieszkały przez ponad milion osób, czyli ponad 30 proc. mieszkańców Dolnego Śląska.

Dutkiewicz podpisał z marszałkiem województwa umowę w imieniu całego Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, ale podkreślił, że została ona wynegocjowana ze wszystkimi samorządami, które go tworzą. Poinformowano, że instytucją zarządzającą programem będzie zarząd województwa.

„Sygnał przyszedł z Unii Europejskiej, by w tym okresie postawić na rozwój aglomeracyjny. Bardzo się z tego cieszymy, ale warto podkreślić, że potrzeby pobliskich obszarów wiejskich wokół Wrocławia również w naszych projektach zostały odpowiednio uszanowane” - mówił Dutkiewicz.

Najwięcej pieniędzy – około 81 mln euro - przeznaczono na problemy związane z tzw. niską emisją; są to inwestycje w termomodernizację oraz przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza. Po 42 mln euro zaplanowano na transport oraz rozwój przedsiębiorczości i innowacje.

Plan przewiduje m.in. budowę linii kolejowej, rozwój szynowej komunikacji zbiorowej, remonty i budowy dróg. Innowacje mają rozwijać się przede wszystkim w parkach technologicznych oraz Wrocławskim Centrum Badań EIT+, które jest współwłasnością wrocławskich uczelni.

ZIT dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego został uzgodniony jako pierwszy w Polsce. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ponad 240 mln euro - oraz Europejskiego Funduszu Społecznego – 50 mln euro.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowy instrument finansowania, który Komisja Europejska zaplanowała na lata 2014-2020. Ich celem jest m. in.: sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na terenie obszarów metropolitalnych, przede wszystkim tam, gdzie skala problemów związanych z brakiem współpracy i komplementarności działań różnych jednostek administracyjnych jest największa. (PAP)