Grzegorz Schetyna przyjechał do Poznania w związku z rozpoczętym w czwartek Kongresem 25-lecia Samorządu Terytorialnego oraz odbywającym się w stolicy Wielkopolski posiedzeniem Konwentu Marszałków Województw RP.

Na konferencji prasowej minister przypomniał, że zwiększenie współpracy gospodarczej z partnerami zagranicznymi należy do priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Wskazał przy tym na rolę polskich samorządów współpracujących z samorządami na całym świecie.

„Dobra współpraca z samorządem jest ważna dla dobrego funkcjonowania państwa – także w wymiarze polityki zagranicznej. Mamy projekt polityki zagranicznej, w wymiarze również lokalnym, regionalnym, to jest część dyplomacji ekonomicznej, promocji polskich przedsiębiorstw" - podkreślił Schetyna.

Jak dodał, ten komponent samorządowy jest bardzo ważny, bo on musi być wspólny. "Zależy mi na tym, by rozmawiać o promocji polskich przedsiębiorstw, często tych mniejszych, które funkcjonują na rynku lokalnym, a które szukają rynków zbytu, partnerów za granicą. Taka właśnie powinna być rola MSZ, by te rzeczy koordynować, pomagać wspierać, otwierać możliwości” – zaznaczył szef polskiej dyplomacji.

Prezes Związku Województw RP, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas podkreślił, że samorządy województw prowadzą bardzo aktywną współpracę międzynarodową. Przyznał, że musi ona być koordynowana i musi wpisywać się w kierunki działania MSZ.

„Stąd też bardzo cieszymy się, że pan minister chce wypracować jasne zasady współpracy z samorządami. Chcemy się czuć partnerami, ale potrzebujemy w wielu przypadkach ukierunkowania, podpowiedzi. Jak w różnych okolicznościach powinniśmy się zachowywać po to, by służyć polskiej racji stanu, a nie przeszkadzać w czasem bardzo delikatnych sytuacjach. Przecież współpracujemy z regionami rosyjskimi czy białoruskimi” - zauważył Protas.

Schetyna zapewnił, że MSZ nie zamierza wpływać na współpracę polskich samorządów z rosyjskimi partnerami.

„Uważamy, że to by było coś niestosownego. Synergia między stroną rządową a samorządowcami musi być pomocna samorządom, lokalnym przedsiębiorcom, w trwałej, dobrej obecności także w Rosji. Może nawet przede wszystkim w takich trudnych miejscach. Jeśli ta współpraca dobrze funkcjonuje można się z tego tylko cieszyć” - ocenił minister.

„Nie jesteśmy na ścieżce budowania kolejnych konfliktów z Rosją. Sytuacja na wschodzie Ukrainy jest jaka jest; (…) ale tam, gdzie możemy wspierać – zawsze będziemy wspierać. Nigdy nie będziemy zabierać inicjatywy na poziomie samorządowym. Fundamenty tej współpracy są tak trwałe, że trzeba to jeszcze wspierać, a nie zabraniać” - dodał Schetyna.

Szef polskiej dyplomacji zauważył, że w ciągu ostatnich 25 lat wzrosła bezprecedensowo aktywność jednostek samorządu terytorialnego w rozwijaniu relacji międzynarodowych. "To dowód na coraz większą dojrzałość polskich samorządów. Samorządy stały się dla nas ważnymi partnerami w formułowaniu i realizacji priorytetów i zadań polskiej polityki zagranicznej. (...) Naszym celem jest decentralizacja debaty publicznej o polityce zagranicznej i wzmocnienie zaplecza merytorycznego samorządów" – zadeklarował minister.

 

Według przewodniczącego Konwentu Województw RP i marszałka wielkopolski Marka Woźniaka wsparcie MSZ pozwoliłoby, dzięki zwiększeniu wiarygodności, zwiększyć potencjał współpracy zagranicznej samorządów.

„Jeżeli przyjeżdża przedstawiciel biznesu, to on potrzebuje uwiarygodnienia w postaci władz publicznych. Jeśli są to jednocześnie władze rządowe i samorządowe, to jest to dla niego kapitał początkowy. Bez niego zaistnienie na obcym terenie, zwłaszcza innym kontynencie, jest trudne” – dodał Woźniak.

W ramach dorocznego konkursu dotacyjnego, adresowanego do samorządów i organizacji pozarządowych w 2014 r. MSZ przyznało 26 dotacji na kwotę 3 mln. złotych. W 2015 r. w ramach konkursu udostępniona będzie kwota 3,4 mln. złotych na współpracę zagraniczną samorządów. Uzupełnieniem konkursu dotacyjnego dla samorządów są również doroczne konkursy wspierające inicjatywy w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej, projekty dotyczące współpracy polsko-czeskiej, polsko-białoruskiej czy projekty związane z działalnością Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej. W latach 2013-2014 MSZ zrealizowało 218 projektów na łączną kwotę ponad 21 mln złotych.

W czwartek w Poznaniu rozpoczął się dwudniowy Kongres 25-lecia Samorządu Terytorialnego. Dyskusja dotyczy nowych wyzwań stojących przed samorządem, wizji samorządu na następne lata. Organizatorem Kongresu jest sześć ogólnopolskich organizacji samorządowych, tworzących stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkaniu towarzyszą walne zgromadzenia pięciu organizacji samorządowych; w czwartek w Poznaniu odbył się również Konwent Marszałków Województw RP.

Spotkanie w Poznaniu zaplanowano w przeddzień rocznicy uchwalenia przez Sejm ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Wydarzenie to zapoczątkowało w sensie prawnym reformę samorządową, która jest oceniana jako najbardziej udana spośród wszystkich polskich reform ustrojowych.

Organizatorami kongresu są: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Województw RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich. Patronat honorowy nad obchodami 25-lecia samorządności w Polsce objął prezydent RP Bronisław Komorowski. (PAP)