Poszukujemy rodzin zastępczych, ponieważ staramy się, aby żadne z dzieci z terenu Żor nie zostało umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej i jak do tej pory udawało się realizować to założenie- powiedziała PAP kierownik działu profilaktyki i opieki nad dzieckiem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Katarzyna Kosztyła-Hus.

Dodała, że coraz częściej poszukuje się rodzin zastępczych dla dzieci będących rodzeństwem, w przedziale wiekowym od 2 do 17 lat.

Jak powiedziała Kosztyła-Hus, funkcję rodziny zastępczej można - po spełnieniu wymaganych warunków - powierzyć małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim. Kandydaci muszą mieć stałe miejsce zamieszkania, korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, nie powinny być karane, nie mogą być chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, powinny posiadać odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania.

Każdy z kandydatów będzie musiał też przejść szkolenie, które przygotuje go do zmierzenia się z problemami, jakie mogą wystąpić podczas opieki nad dziećmi.

Celem rodziny zastępczej będzie zapewnienie dziecku odpowiednich warunków wychowania w zależności od jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju. O umieszczeniu dziecka lub dzieci w rodzinie zastępczej zdecyduje sąd rodzinny w Żorach.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia rodzinie zastępczej wsparcie w rozwiązywaniu problemów oraz stałą pomoc finansową na pokrycie kosztów utrzymania dzieci.

Wsparcie finansowe dla rodziny zastępczej (spokrewnionej, np. dziadkowie, dorosłe rodzeństwo i niespokrewnionej) jest uzależnione m.in. od wieku dziecka: do 7 lat - 988,20 zł, do 18 roku życia - 658,80 zł. Dodatkowo rodzina niespokrewniona otrzymuje dodatek za sprawowanie bezpośredniej opieki nad dzieckiem w wys. 164,70 zł.

Od stycznia 2012 roku zmieni się wysokość wsparcia finansowego (wejdzie w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Rodziny niespokrewnione otrzymają - 1 tys. zł bez względu na wiek dziecka, rodziny spokrewnione - 660 zł.