Mała obwodnica o długości ponad 6,5 km powstanie w zachodniej części miasta, pozwoli na dojazd do leżącej nad Bałtykiem Ustki z ominięciem centrum Słupska.

Droga będzie biegła m.in. przez dwa wiadukty nad torami kolejowymi, a w jej ciągu powstanie 11 rond.

Budowa małej obwodnicy to największa w ostatnich latach drogowa inwestycja w Słupsku. Koszt realizacji przedsięwzięcia oszacowano na 192 mln zł. Wybrany w przetargu wykonawca, którym jest Budimex Budownictwo, spółka w 100 proc. zależna od notowanego na warszawskiej giełdzie Budimeksu, zbuduje drogę za 109,4 mln zł.

Jak powiedział w piątek prezydent Słupska Maciej Kobyliński, umowy o takiej wartości jeszcze w ratuszu nie podpisywano.

Budowa małej obwodnicy będzie w 85 proc. finansowana z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Prace budowlane, zgodnie z zawartą w piątek umową, mają trwać 20 miesięcy. (PAP)