Nowe przepisy mają pomóc w walce z tzw. niską emisją, która powoduje, że w Polsce, na tle UE, mamy bardzo zanieczyszczone powietrze.


Jak ocenił wcześniej w rozmowie z PAP przewodniczący sejmowej podkomisji ds. monitorowania gospodarki odpadami i sprawozdawca projektu ustawy antysmogowej Tadeusz Arkit (PO), nowe regulacje są możliwe do uchwalenia jeszcze w tej kadencji parlamentu.

Z projektu wykreślono - pierwotnie zapowiadane - przepisy dot. możliwości wprowadzania w gminach stref ograniczonej emisji komunikacyjnej. Jak wyjaśnił Arkit, jest to obszerna materia i powinna być ona ujęta w odrębnym akcie. Zwrócił jednocześnie uwagę, że jest to istotny element walki o czyste powietrze i posłowie powinni się nim zająć.

Na początku roku Najwyższa Izba Kontroli wskazywała, że Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. Problemem, na który wskazała NIK w swoim raporcie, ale też widzi go resort środowiska, jest tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenia pochodzące głównie z przydomowych kotłowni, w których pali się złej jakości węglem czy nawet śmieciami. Za niską emisję, tyle że w mniejszym stopniu, odpowiadają też zanieczyszczenia pochodzące z transportu. O aktywną walkę z zanieczyszczeniami powietrza apelują też organizacje ekologiczne, w tym m.in. Polski Alarm Smogowy czy Greenpeace.

Największe ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego (PM10 i PM2,5) oraz benzo(a)pirenu (B(a)P) występują przede wszystkim na południu Polski jak i w dużych miastach. Według NIK niechlubną stolicą niskiej emisji w naszym kraju jest Kraków, gdzie limity były przekroczone przez 150 dni w roku.

Pełna treść artykułu pt. Posłowie zajmą się walką o czyste powietrze dostępna w serwisie ABC Środowisko>>>