System aukcyjny wprowadzony przez ustawę o odnawialnych źródłach energii będzie obowiązywał od 1 stycznia 2016 r. System polega na tym, że rząd zamawia określoną ilość energii odnawialnej. Jej wytwórcy przystępują do aukcji, którą wygrywa ten, kto zaoferuje najkorzystniejsze warunki. W założeniu system aukcyjny stworzy stabilne warunki dla rozwoju sektora OZE, bo projekty wybierane w systemie aukcyjnym przez 15 lat będą miały zapewnione stabilne wsparcie.

Nowy system aukcyjny zastąpi dotychczasowy system wsparcia energii odnawialnej (tzw. zielone certyfikaty). Z osobnych aukcji będą mogli skorzystać właściciele inwestycji uruchomionych wcześniej, którzy po 1 stycznia 2016 r. zdecydują się na przejście na system aukcji. Dla nich też będzie liczyć się 15-letni okres wsparcia zaczynający się z dniem uruchomienia produkcji energii.

Ustawa o OZE stanowi, że to prezes to prezes URE ogłasza, organizuje i przeprowadza aukcje na sprzedaż energii elektrycznej. Odbywają się one drogą elektroniczną, za pośrednictwem internetowej platformy aukcyjnej.

URE ogłosił więc zamówienie, którego celem jest "stworzenie oraz kompletne wdrożenie jednolitej zintegrowanej platformy aukcyjnej umożliwiającej przeprowadzanie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii (tzw. aukcje OZE) zgodnie z przepisami ustawy OZE".

Jak napisano w ogłoszonym na stronach URE zamówieniu jest "pilna potrzeba udzielenia przedmiotowego zamówienia, gdyż właściwe funkcjonowanie platformy aukcyjnej będzie miało bardzo ważki wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rynku energii elektrycznej w Polsce począwszy od roku 2016 w perspektywie czasowej do roku 2035".

Podmiot, który wygra przetarg będzie miał trzy miesiące na realizację zamówienia. (PAP)