"Zapewnienie opieki długoterminowej staje się jednym z najpoważniejszych problemów społecznych w naszym mieście. Każdy, kto doświadczył tego problemu w swojej rodzinie, rozumie jego wagę" - powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski podczas uroczystości otwarcia zakładu opiekuńczego.

 

Jak zaznaczył, mimo prowadzonych inwestycji i powstawania kolejnych placówek tego typu w Toruniu, lista osób oczekujących na miejsce w zakładach opieki długoterminowej nie zmniejsza się. "Dlatego cieszy zakończenie kolejnej inwestycji, dzięki której osoby chore i niepełnosprawne, które swoje życie poświęciły pracy dla Torunia, będą mogły w godnych warunkach i pod dobrą opieką spędzić jesień swojego życia" - dodał Zaleski.

 

Zakład opiekuńczy, ulokowany w dzielnicy Podgórz, mieścił się do niedawna w starym, ceglanym budynku. Przygotowania do rozpoczęcia inwestycji trwały trzy lata, gdyż potrzebną działkę trzeba było odkupić od parafii ewangelicko-augsburskiej.

 

Dzięki mediacji władz, zamiast pieniędzy ewangelicy otrzymali inną nieruchomość, a ich dotychczasowa parcela została użyczona zgromadzeniu serafitek na działalność opiekuńczo-leczniczą. Budowa ruszyła w październiku 2009 r.

 

W pierwszym etapie powstał nowy budynek o powierzchni ponad 1400 m kw., w którym znalazły się pomieszczenia z 48 łóżkami dla pacjentów, a następnie przeprowadzono modernizację istniejących obiektów. Zakupiono również wyposażenie nowego budynku oraz budynków i pomieszczeń zmodernizowanych.

 

"Przez siedemdziesiąt lat było tu stale 65 miejsc dla pacjentów, a teraz jest ich 87. To nie jest może bardzo duży wzrost, ale musiałyśmy wykonać tę inwestycję, by zapewnić godne warunki pacjentom, dalej funkcjonować i spełniać wszystkie normy oraz przepisy" - powiedziała siostra Nikodema Sobczak, kierująca zakładem.

 

W dwukondygnacyjnym skrzydle, zintegrowanym z dotychczasowym obiektem, powstały nowe pokoje dla mieszkańców, zespół kuchenny z niezbędnymi magazynami oraz zespół pralniczo-suszarniczy. Na dachu obiektu powstał taras dla mieszkańców.

 

Koszt prac budowlanych i wyposażenia wyniósł łącznie 6,9 mln zł. Pieniądze przekazano w ciągu trzech lat z budżetu miasta.

 

W ostatnim roku na terenie Torunia o 70 miejsc powiększył się po rozbudowie także Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy na Skarpie i o ponad 40 miejsc rozbudowano Hospicjum "Światło" na Bielanach. Z pomocą finansową miasta powstał również katolicki Dom Opieki "Samarytanin" na Koniuchach, który w systemie opieki doraźnej zapewnia pomoc około 200 osobom. (PAP)

 

olz/ bno/