Nowe ceny i specjalne oferty - jak podkreśla urząd marszałkowski w Białymstoku - mają zapewnić przedsiębiorcom "atrakcyjne usługi i warunki korzystania z nich". Ceny zatwierdził zarząd województwa, sejmik oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Obniżki za różne usługi wynoszą od 70 do 85 proc. To oferta np. dla przedsiębiorców, którzy zdobyli dotacje z UE z programu Polska Cyfrowa na dostawę internetu tzw. ostatniej mili, czyli bezpośrednio do odbiorców. Obecnie w regionie z tego programu są realizowane 4 projekty.

Dyrektor departamentu społeczeństwa informacyjnego w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku Agnieszka Aleksiejczuk poinformowała PAP, że trzy firmy dostały dotacje po ostatnim naborze w programie Polska Cyfrowa na projekty obejmujące zasięgiem cały obszar województwa podlaskiego. Wcześniej dotację dostała też firma, która realizuje projekt w gminie Wyszki.

To, ale też przyszłe projekty, takie jak ogólnopolska sieć edukacyjna (projekt rządowy dot. dostępu szkół do internetu) mają sprawić, że podlaska sieć szerokopasmowa będzie bardziej wykorzystana niż obecnie. Teraz - wg. dyrektor Aleksiejczuk - jest wykorzystywana w "kilkunastu" procentach - jeśli chodzi o możliwości techniczne. Oceniła, że jest to poziom "wciąż niesatysfakcjonujący".

"Jednak widzimy rzeczywiste, duże przyrosty w tym zakresie i to się zmienia przede wszystkim z uwagi na postęp technologiczny, który następuje. Dlatego też musieliśmy zaktualizować ofertę" - powiedziała dyrektor Aleksiejczuk.

Dodała, że oferta jest dostosowana zarówno do mikrofirm, które mają inne wymagania, jak i do tych, które potrzebują np. dużej transmisji danych. "W tym zakresie staramy się spełniać wymagania, które - można powiedzieć - dyktuje nam rynek, a przez to pozwalamy na coraz większe wykorzystanie tej sieci" - dodała Aleksiejczuk.

By zachęcać kolejnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych do korzystania z sieci, powstała też np. nowa usługa, która pozwala budować sieci WAN dla szkół, klientów biznesowych czy dla administracji z o połowę tańszą od tradycyjnej transmisją danych. Tańsze jest też np. udostępnianie kanalizacji teletechnicznej.

Samorząd województwa jest operatorem sieci szerokopasmowej, bo nie znalazł się - mimo prób w poprzednich latach - komercyjny podmiot tym zainteresowany. Dyrektor Aleksiejczuk ocenia, że to paradoksalnie w obecnej sytuacji rynkowej "dobrze", bo samorząd, który zbudował sieć, może teraz reagować na bieżącą sytuację, a obniżki są z tym związane.

"(...) chcemy wyjść z dogodną ofertą do tego, by w jak największym stopniu wykorzystać infrastrukturę sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej. Ma być bardziej dogodna, tańsza, bardziej atrakcyjna" - powiedziała PAP dyrektor Aleksiejczuk. Dodała, że urząd zaczyna promować nowy cennik, rozmawia o tym z klientami.

Dyrektor Agnieszka Aleksiejczuk podkreśla, że 60 proc. kosztów działalności sieci szerokopasmowej stanowią różne opłaty publiczno-prawne związane z zajęciem pasa drogowego, gdzie leżą światłowody. "Sama działalność nie byłaby tak trudną z punktu widzenia perspektywy kosztowej, gdyby nie te opłaty, które samorząd województwa podnosi na rzecz samorządów lokalnych" - mówi. Dodaje, że przydałyby się zwolnienia z tych opłat, co mogłoby znacząco pomóc, by ta działalność mogła "zamykać się" finansowo.

Przypomniała, że sieć szerokopasmowa, która z programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 powstała w pięciu wschodnich regionach, z założenia miała służyć zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu. Dodała, że wszystkie te sieci mają podobne problemy związane z początkiem działalności.

Podlaska sieć szerokopasmowa to 1,8 tys. km sieci tzw. szkieletowo-dystrybucyjnej. To baza dla firm telekomunikacyjnych, które mogą dostarczać internet bezpośrednio do odbiorców. Projekt - wraz ze szkoleniami dla 1,4 tys. osób - kosztował 246 mln zł. 95 proc. środków pochodziło z UE, resztę dołożył samorząd województwa.(PAP)