Jak przypomniał marszałek Marek Sowa, pod koniec tego roku zakończy się prowadzony od połowy 2014 r. pilotaż tego projektu. W jego ramach uczniowie 21 szkół z całej Małopolski kontynuują naukę przez cały rok akademicki, biorąc udział w zajęciach uniwersyteckich, które zdalnie poprowadzą naukowcy z sześciu krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Rolniczego. Liderem projektu jest AGH.

„To unikatowy projekt w skali Polski, a nawet – jak się dowiadujemy od naszego partnera technologicznego w tym przedsięwzięciu – także w skali światowej” - zaznaczył marszałek. Jednym z partnerów technologicznych Małopolskiej Chmury Edukacyjnej jest amerykańska firma Cisco, jeden z największych światowych dostawców usług opartych na chmurze obliczeniowej (ang. cloud computing).

Małopolska Chmura Edukacyjna zakłada współpracę wiodących uczelni Małopolski ze szkołami ponadgimnazjalnymi, polegającą na przekazywaniu wiedzy oraz przybliżaniu uczniom osiągnięć naukowych uczelni przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.

Zdaniem przedstawicieli projektu, przyczyni się on do podniesienia poziomu nauczania, a uczniowie będą mieli kontakt z nauką, będą mogli rozwinąć logiczne myślenie i umiejętność pracy w zespole oraz rozwinąć kompetencje.

"Chmura" ma też zachęcić uczniów do podejmowania kierunków studiów zgodnych ze specjalizacjami określonymi w strategii Małopolski oraz wyrównywać dostęp do wiedzy i nauki w całym regionie.

W ramach projektu małopolskie szkoły i uczelnie będą wyposażane w sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową, jak też prowadzenie zajęć online w technikach i liceach. Specjalna platforma multimedialna umożliwia prowadzenie wirtualnych zajęć, wymianę materiałów dydaktycznych, prowadzenie wspólnych projektów i badań przez uczelnie i szkoły ponadgimnazjalne. Uczniowie zyskają dostęp do wykładowców i zasobów uczelni.

W ocenie przedstawicieli uczelni, dzięki współpracy ze szkołami będą one mogły skuteczniej wyławiać spośród uczniów talenty i osoby z pasją naukową.

Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna jest jedynym z najważniejszych przedsięwzięć wpisanych do Programu Strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy. Docelowo program obejmie wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w Małopolsce i będzie realizowany do 2020 roku.

Koszt pilotażu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 7,6 mln zł, z czego unijne dofinansowanie stanowi 6,45 mln zł. Cały projekt ma kosztować około 125 mln zł. (PAP)