Wcześniej ws. projektowanej sieci szkół pozytywną opinię wydał Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Niewielkich zmian wymagała jedynie kwestia nie ujętych we wcześniejszym projekcie uchwały likwidowanych: szkoły podstawowej i gimnazjum, działających przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza.

Za uchwałą dotyczącą dostosowującą sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego zagłosowało 14 radnych PiS i formacji Bezpartyjni, przeciw było pięciu radnych PO i dwóch niezrzeszonych. Jeden radny PO nie głosował.

Z kolei za uchwałą ws. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych zagłosowało 15 radnych PiS i Bezpartyjnych, przeciwko oddano 9 głosów; 7 głosów radnych PO i 2 głosy niezrzeszonych.

Nowa sieć zakłada włączenie 13 działających obecnie w Szczecinie placówek do szkół podstawowych, a dwóch do techników. Pięć gimnazjów będzie przekształconych w szkoły podstawowe, zaś kolejne dwa w liceum lub technikum. Z kolei dziewięć gimnazjów działających w zespołach szkół stanie się szkołami podstawowymi.

Wygaszonych natomiast zostanie sześć gimnazjów: nr 17, 32, 42, 43, 46 i gimnazjum sportowe nr 1.

Jak wcześniej podkreślały władze Szczecina, dominującym modelem zmian jest włączenie gimnazjów w struktury szkół podstawowych. Zdaniem władz, dzięki temu nauczyciele gimnazjum staną się pracownikami nowo powstałej szkoły i uzyskają pełnię praw pracowniczych związanych z zatrudnieniem w poszerzonej jednostce.

Nowa sieć szkół będzie obowiązywała od nowego od 1 września 2017 r. (PAP)