Fundacja "Vis Maior", która działa na rzecz osób niewidomych i niedowidzących będzie prowadziła projekt do 30 kwietnia 2016 r.; otrzymała na niego wsparcie z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem projektu jest zwiększenie udziału osób niewidomych w decydowaniu o sprawach publicznych.

Jak mówiła podczas środowej konferencji prasowej Raczyńska, projekt ma aktywizować niewidomych, zachęcić ich do wyjścia z domu, do poszerzenia wiedzy o tym, jak funkcjonują poszczególne organa władzy. Ideą jest, by osoby niewidome uczestniczyły w posiedzeniach sejmowych czy senackich komisji, w posiedzeniach samorządowców - zwłaszcza tych, które dotyczą spraw osób z niepełnosprawnością. Potem, gdy zapoznają się z mechanizmem ich funkcjonowania i możliwościami własnego wpływu na sprawy publiczne, osoby te mogłyby być liderami całego środowiska, politykami, decydentami, ambasadorami spraw niepełnosprawnych.

"Chcemy również przypomnieć radnym i posłom o osobach niepełnosprawnych wzrokowo i o tym, że ich sprawy trzeba brać pod uwagę podczas podejmowania decyzji" - dodała koordynatorka.

Uczestnicy projektu będą brali udział w dyskusjach w większym gronie. "Będą wyciągać wnioski, omawiać to, czego się dowiedzieli podczas posiedzeń i ta zdobyta wiedza też ma posłużyć temu, by wiedzieli, w jakie działania, konkretnie mogą się zaangażować" - powiedziała Raczyńska. Jak dodała, ma nadzieję, że do końca kwietnia 2016 r. będzie tych osób co najmniej 150.

"Chciałabym, aby z tego przyglądania się procesowi wpływania, podejmowania decyzji przejść do czynu. Żeby rzeczywiście tych osób niewidomych, które biorą sprawy w swoje ręce było w organach władzy coraz więcej; żeby były to osoby dobrze przygotowane i odpowiedzialne" - powiedziała prezes fundacji Jolanta Kramarz.

Wsparciem aktywizacyjnym uczestników projektu zajmować się będzie doradca zawodowy Agata Spała z niepełnosprawnością narządów ruchu. "Widzimy wśród osób niewidomych potrzebę współdecydowania o tym, w jakim świecie żyją, jak wyglądają sprawy publiczne, które ich dotyczą, jak wygląda przestrzeń, w której mają żyć" - mówiła. Dodał, że projekt ma pokazać władzom publicznym, że warto brać pod uwagę osoby niewidome czy niedowidzące, kiedy podejmowane są decyzje dotyczące także ich życia.

"Mamy nadzieję, że przez ten projekt przygotujemy przyszłych ambasadorów osób niewidomych i niedowidzących; takich osób, które będą miały wpływ na decyzje władz publicznych" - dodała.

Fundacja zachęca osoby niewidome do udziału w projekcie.

Fundacja "Vis Maior" wspiera osoby z niepełnosprawnością, głównie wzroku. Przeprowadza szkolenia i warsztaty, uczy samodzielnego poruszania się, radzenia sobie po stracie wzroku. "Staramy się, żeby osoby niewidome były aktywne z życiu kulturalnym, sportowym. Organizujemy wyjścia do muzeów, na ścianki wspinaczkowe, na basen. Mamy programy edukacyjne prowadzone z różnymi placówkami, przygotowujemy do pracy psy, które są przewodnikami" - wyliczała Kramarz.

Dodała, że rolą fundacji jest również kształtowanie odpowiednich postaw osób widzących w stosunku do niewidomych i wytyczenie standardów dostępności informacji dla tej grupy, także stron internetowych. (PAP)