"Sosnowiec ma bardzo dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną, z której doświadczenia i potencjału będziemy chcieli nadal korzystać. Na razie, nie znając jeszcze szczegółów dotyczących ramowych planów nauczania i podstaw programowych, trudno jednoznacznie oszacować w jakim stopniu istniejący potencjał będziemy mogli wykorzystać w szkołach podstawowych, w jakim w szkołach ponadpodstawowych, a ilu nauczycieli nie znajdzie zatrudnienia" - powiedział PAP prezydent miasta Arkadiusz Chęciński.

„Przyjmujemy, że ok. 15 proc. nauczycieli uczących w gimnazjach znajdzie zatrudnienie w liceach ogólnokształcących, 35 proc. w szkołach podstawowych, a pozostałe 50 proc. zagrożonych jest utratą pracy. Daje to ok. 250 osób” - wyjaśnił prezydent.

Reforma nie wpłynie natomiast zasadniczo na stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi. W związku z planowanymi zmianami zagrożonych utratą pracy może być ok. 30 osób.

Miasto zapewnia, że drobiazgowo przygotowuje się do realizacji reformy, powołało np. specjalne zespoły, w których dyskutują m.in. dyrektorzy szkół i przedstawiciele radnych. Mimo opracowania już założeń planu dostosowania sieci szkół jest w nim kilka potencjalnie zapalnych miejsc, które wymagają dalszej dyskusji, także z rodzicami i nauczycielami tych szkół.

W Sosnowcu funkcjonują obecnie 34 sześcioletnie szkoły podstawowe, w tym dwie specjalne. Przekształcone w ośmioletnie zostaną wszystkie. Zgodnie z obecnymi planami nie powstanie przy tym żadna dodatkowa ośmioletnia szkoła. W strukturę szkół podstawowych włączane będą oddziały gimnazjalne samodzielnych gimnazjów.

„Nie przewidujemy przekształceń dotychczas funkcjonujących gimnazjów, zamierzamy natomiast włączyć oddziały gimnazjalne do 20 szkół podstawowych, dwóch liceów ogólnokształcących i do dwóch techników” - zapowiedział prezydent Sosnowca. Uczniowie gimnazjów do końca nauki w tej szkole będą się uczyli w dotychczasowych budynkach.

„W przyszłości dopuszczamy możliwość, że na podstawie decyzji dyrektora szkoły część oddziałów ośmioletniej szkoły podstawowej będzie mogła realizować zajęcia w budynkach po byłych gimnazjach” - zastrzegł Chęciński. Prawdopodobnie od września 2017 r. takie rozwiązanie zostanie zastosowane w dwóch miejscach, gdzie budynki dotychczas odrębnych szkół sąsiadują ze sobą.

Obecnie 13 szkół podstawowych w Sosnowcu funkcjonuje w zespołach ze szkołami innych typów, dobrze wyposażonymi w pracownie przedmiotowe. 21 szkół podstawowych to samodzielne placówki, gdzie należałoby odtworzyć pracownie, które istniały w nich przed poprzednią reformą. Szacunkowy koszt utworzenia nowych 63 pracowni specjalistycznych w tym mieście (pracowanie fizyczna, chemiczna i biologiczna w każdej szkole) to ok. 3 mln zł.

Wśród największych wyzwań wiążących się z obecnymi zmianami Chęciński wskazuje na czas jej wprowadzenia liczony w miesiącach, a nie w latach. Jego zdaniem brakuje go na „wiele rzeczy, które mogą spowodować, żeby ta reforma była naprawdę dobra”.

„Mamy przyjąć uchwały (ws. nowej sieci szkół – PAP) do końca marca. Jeżeli mamy dyskutować o szczegółach, musimy mieć ustawę, a na razie zapowiada się, że właściwie dopiero w styczniu będziemy mogli cokolwiek myśleć. Wcześniej, co najmniej miesiąc przed sesją, projektami muszą jeszcze zająć się komisje, zatem w lutym wszystko musi być ustalone. Mamy więc miesiąc, żeby z mieszkańcami 200-tysięcznego miasta przedyskutować sprawy, dotyczące setek ludzi” - wskazał.

Drugi problem organizacyjny dla samorządów będzie wiązał się z dwumiesięcznym czasem na dostosowanie szkół do zmian w systemie oświaty, łącznie z faktycznym przeniesieniem części placówek, przygotowaniem siatki godzin, przygotowaniem się nauczycieli itp.

Obecnie samorząd Sosnowca prowadzi następujące publiczne placówki oświatowe: 38 przedszkoli, 21 szkół podstawowych, 7 gimnazjów, 1 liceum ogólnokształcące, 14 zespołów szkół ogólnokształcących, 1 zespół szkół, 2 zespoły szkół specjalnych, 2 centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, 1 zespół szkół elektronicznych i informatycznych, 1 zespół szkół muzycznych, 2 poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 2 ogniska pracy pozaszkolnej, 1 międzyszkolny ośrodek sportowy i 1 centrum doskonalenia nauczycieli.(PAP)

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów