Pomysł obniżenia diety radnym częstochowska "S" ogłosiła w pierwszej połowie września. Według wyliczeń związkowców roczne oszczędności po wprowadzeniu mniejszych diet - według zasady przyjętej przez pomysłodawców inicjatywy - to ponad 500 tys. zł. Oznacza to, że przez całą czteroletnią kadencję oszczędności miejskie sięgnęłyby 2 mln zł.
Radny Marcin Maranda (Wspólnota Samorządowa) już wówczas zwracał uwagę, że inicjatywa "S" jest pozbawiona podstaw prawnych.

Co prawda radni zdecydowali o możliwości składania projektów uchwał przez grupę obywateli (potrzeba do tego tysiąc podpisów), jednak brakuje przepisu, który określa procedurę. Zgodnie z uchwałą procedurę składania inicjatywy uchwałodawczej ma określać regulamin, którego wciąż nie ma.
"Jeśli nasz projekt nie trafi po obrady rady miasta z tych względów proceduralnych, złożymy w sądzie skargę na bezczynność prezydenta, który miał rok na przygotowanie stosownych przepisów" - zapowiedział szef częstochowskiej "S" Mirosław Kowalik.

Zaznaczył, że nawet jeśli projekt nie trafi pod obrady, radni sami mogą obniżyć swoje diety, bez inicjatywy obywatelskiej. "Skoro mówią, że na wiele rzeczy brakuje pieniędzy, mogą się wykazać bez naszej pomocy i sami znaleźć oszczędności" - zaznaczył Kowalik.

Związkowcy podkreślają, że większość radnych to ludzie bardzo dobrze sytuowani, a diety powinny być jedynie rekompensatą za pracę na rzecz miasta. "S" chce, by środki zaoszczędzone na dietach zasiliły miejskie przedszkola i szpitale lub zahamowały planowany wzrost podatków lokalnych, m.in. od nieruchomości, w tym dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy.

Według związkowców obecnie szeregowy częstochowski radny, będący członkiem dwóch komisji, otrzymuje na rękę ok. 1850 zł (diety nie są opodatkowane). Dodatkowo płatne jest przewodniczenie komisji i samej radzie, której posiedzenia odbywają się raz w miesiącu. W efekcie pobory wielu z 24 częstochowskich radnych sięgają 2385-2650 zł netto miesięcznie - podaje Solidarność. (PAP)