O nagrodzeniu miasta poinformowała Rada Europy w komunikacie, przesłanym w środę PAP.

Jak zaznaczono w oświadczeniu, "Słupsk jest pionierem w międzynarodowej współpracy". W 1988 roku podpisał trójstronne porozumienie z położonym w północnej Anglii Carlisle i Flensburgiem na północy Niemiec, dzięki czemu miasta wymieniały się doświadczeniami w dziedzinie samorządu lokalnego.

W licznych działaniach proeuropejskich biorą udział nie tylko władze Słupska, ale też jego mieszkańcy, przede wszystkim młodzi ludzie, lokalne organizacje, fundacje, instytucje edukacyjne i kulturalne - czytamy w komunikacie. Słupsk dzieli się też wiedzą i doświadczeniem z partnerami na wschodzie, głównie białoruskim Grodnem, rosyjskimi Archangielskiem i Petersburgiem oraz Eupatorią na Krymie. Słupsk zawarł porozumienia bliźniacze z 10 miastami w Europie i Azji.

"Ta nagroda jest ukoronowaniem wielu lat ciężkiej pracy, której podjęli się kolejni prezydenci Słupska, którą też 26 lat temu zapoczątkował obecny prezydent Słupska Maciej Kobyliński, podpisując unikatową w skali Europy umowę, trójporozumienie z miastami Carlisle i Flensburgiem o wymianie młodzieży" - powiedział w środę PAP rzecznik prasowy prezydenta Słupska Dawid Zielkowski.

Jak podkreślił, Rada Europy doceniła też Słupsk za wymianę młodzieży oraz współpracę placówek oświatowych i kulturalnych z miastami partnerskimi. Wcześniej Słupsk został uhonorowany "Dyplomem Honorowym Rady Europy" (1993), "Flagą Honorową Rady Europy" (1994) oraz "Tablicą Honorową Rady Europy" (1997).

Do Nagrody Europy 2014 nominowane były też: Bourg-en-Bresse we Francji, Ettlingen i Pforzheim w Niemczech oraz Vara w Szwecji.

Nagroda Europy została ustanowiona w 1955 roku i jest najwyższą z czterech, przyznawanych miastom i gminom przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Składa się ona z trofeum, medalu z brązu, listu uznania i stypendium przeznaczonego na podróż po Europie dla młodzieży z nagrodzonego miasta.

O nagrodę mogą się ubiegać władze lokalne z państw członkowskich Rady Europy, których jednostki utrzymują szeroką współpracę międzynarodową, prowadzą działalność w ramach organizacji międzynarodowych czy organizują konferencje i wymiany szkoleniowo–kulturalne. (PAP)