We wtorek Sejm zdecydował o skierowaniu senackiego projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do dalszych prac w komisjach: finansów publicznych oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.

Projekt przed skierowaniem do Sejmu poparli jednogłośnie senatorzy. Posłom przedstawił go senator Piotr Gruszczyński (PO). Jak poinformował, Senat podjął inicjatywę ustawodawczą po petycji wójta gminy Ostrów Mazowiecka.

"Projekt ustawy wprowadza zwolnienie przedmiotowe w podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów. Potrzeba wprowadzenia zwolnienia sprowadza się do wyeliminowania tych przypadków, w których gmina występująca jako podmiot prawa publicznego, pobiera podatek od +siebie samej+, czyli gminy jako podmiotu cywilnoprawnego (właściciela nieruchomości)" - przytoczył Gruszczyński treść uzasadnienia projektu senackiego.

Dowiedz się więcej z książki
VAT w gminach
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Wśród nieruchomości, które mają być objęte wyłączeniem, znajdują się m.in. nieruchomości zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego oraz grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych. Wyłączenie to ma nie dotyczyć dróg wewnętrznych.

Podczas sejmowej dyskusji posłanka PO Magdalena Gąsior-Marek oceniła, że sytuacja, w której gminy płacą podatek same sobie jest nielogiczna. Jak wyjaśniła, obecnie gminy albo płacą podatek od nieruchomości, albo uchwałą rady gminy zwalniają się z opłat, albo nie robią nic w tym zakresie uznając, że podatku płacić nie muszą.

Zdaniem Gąsior-Marek ustawa jest wiec potrzebna "aby ujednolicić przepisy". Dlatego klub PO opowiedział się za skierowaniem projektu do komisji sejmowych. Podobne stanowisko zajęły PiS i PSL.

Poseł PSL Jan Łopata, powołując się na opinię Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, wskazał, że podatek od nieruchomości płacony przez gminy samym sobie nie jest jedyną tego typu płatnością. W tym kontekście wymienił m.in. obowiązujące opłaty za zajecie pasa drogowego czy opłaty geodezyjne, które gminy sobie same ustalają.

Odpowiadając na ten zarzut przedstawiciel rządu Jarosław Neneman, podsekretarz stanu w ministerstwie finansów, uznał, że mimo wszystko należy obecne przepisy dotyczące podatku od nieruchomości gmin zmienić. "Albo robimy coś małego, szybko (…), albo robimy szeroką dyskusję" - powiedział.

Poinformował też, że "finansowanie wprowadzonych zmian w sakli kraju wyniesie zero". "To było tylko przekładanie pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej" - stwierdził.

W jego ocenie także w skali poszczególnych gmin "konsekwencje finansowe będą nieduże" - co wynika z niewielkich zmian w sposobie naliczania wysokości subwencji wyrównawczych dla gmin. (PAP)