Za nowelizacją Kodeksu wyborczego głosowało 413 posłów; 15 było przeciwnych; dwóch wstrzymało się od głosu.

Pierwsze czytanie projektu złożonego przez posłów PO odbyło się w czwartek wieczorem, a w piątek drugie i trzecie czytanie. Nowela wejdzie w życie z dniem ogłoszenia; nie będzie obowiązywało 14-dniowe vacatio legis.

Chodzi o aktualizację opisu granic okręgów wyborczych w związku z przywróceniem Wałbrzychowi z dniem 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu. Zmiany dotyczą opisu okręgu nr 2 w wyborach do Sejmu i nr 4 do Senatu.

Autorzy projektu zaznaczali, że ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych dopuszcza odstępstwo od zasady ustanawiającej 14-dniowe vacatio legis, jeśli wymaga tego ważny interes państwa i zasady demokratycznego państwa nie stoją temu na przeszkodzie. "Należy uznać, że w przypadku projektowanej regulacji obie wskazane przesłanki można uznać za spełnione" - czytamy w uzasadnieniu. "Istotne jest, aby wejście w życie projektowanej ustawy mogło nastąpić jak najszybciej, jeszcze przed dokonaniem pierwszej czynności wyborczej tzn. zarządzeniem przez prezydenta wyborów do Sejmu i Senatu" – napisano w uzasadnieniu.

Podczas czwartkowej debaty w Sejmie posłowie krytykowali pośpieszny tryb uchwalania noweli. Marszałek Sejmu proponowała, aby Sejm niezwłocznie przystąpił do drugiego czytania. Wniosek o skierowanie projektu do komisji nadzwyczajnej złożył poseł PiS Grzegorz Schreiber, jednak w piątek wniosek został wycofany. (PAP)