SPP kierowany jest do gmin i powiatów, które planują inwestycje z zakresu m.in. oświaty, zaopatrzenia wsi w wodę, a także budowy oraz remontów dróg. W ósmej edycji programu pożyczki będą udzielane również na przedsięwzięcia związane ze zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Jak poinformował PAP prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) Marek Zagórski, pożyczki w ramach SPP są udzielane bez prowizji i dodatkowych opłat. „W tej edycji zdecydowaliśmy się rozszerzyć zakres lokalnych inwestycji objętych dofinansowaniem, aby dać gminom i powiatom szansę zadbania o odpowiednie gospodarowanie ściekami„ - dodał.

Do tej pory Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej udzielił pożyczek na kwotę ponad 35,5 mln złotych.

Nabór wniosków do VIII edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego trwa do 27 lutego br. Limit środków dla tej edycji konkursu wynosi 10 mln zł. Oprocentowanie pożyczek wyliczane jest na podstawie średniej wartości wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego i obecnie wynosi 4,59 proc.
Pożyczka może zostać zaciągnięta na sfinansowanie 100 proc. wartości inwestycji.

Samorządowy Program Pożyczkowy adresowany jest do gmin i powiatów, które chcą zrealizować inwestycje infrastrukturalne na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców. Jego głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców tych terenów.