Jak poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Kielcach Marcin Chałoński, sąd orzekł o nieważności wyboru radnego w okręgu nr 13 w gminie Słupia (pow. jędrzejowski) i stwierdził wygaśniecie mandatu osoby, która miała być wybrana 16 listopada.

O wyborze radnego w tym okręgu decydowało losowanie, ponieważ dwie osoby uzyskały taką samą liczbę głosów. Protest wyborczy w związku z wynikiem głosowania złożyli dwaj kandydaci, którzy nie zostali wybrani na radnych.

Jak powiedział PAP ich przedstawiciel Jarosław Skutnik, w proteście wskazywali, iż przegrany w losowaniu kandydat nie był powiadomiony o konieczności przeprowadzenia losowania i nie uczestniczył w nim. Argumentowali także, że osoby z rodziny zwycięskiego kandydata przywoziły do lokalu wyborczego głosujących, wskazując im na kogo powinni oddać głos w wyborach do rady gminy.

Decyzja sądu jest nieprawomocna. (PAP)